Historický ústav SAV
 
Správna rada HÚ SAV English version

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. - Predseda

Mgr. Diana Duchoňová, PhD. - Podpredseda

Členovia:

Mgr. Peter Bystrický, PhD.
Mgr. Matej Hanula, PhD.
Mgr. Dušan Segeš, PhD.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2018 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia