Historický ústav SAV
 
Vnútorné predpisy HÚ SAV

Štatút
(verzia WORD / PDF)

Pravidlá tvorby rozpočtu
(verzia WORD / PDF)

Organizačný poriadok
(verzia WORD / PDF)

Pracovný poriadok
(verzia WORD / PDF)

Súhlas odborovej organizácie s ustanoveniami pracovného poriadku HÚ SAV
(verzia WORD / PDF)

Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady
(verzia WORD / PDF)

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady
(verzia WORD / PDF)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov
(verzia WORD / PDF)


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2018 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia