Historický ústav SAV
 
Akreditačná dokumentácia HÚ SAV, v. v. i. English version

Rok 2022

Questionnaire

Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences

Period: January 1, 2016 – December 31, 2021

Formát PDF: English version


Rok 2016

Questionnaire

Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences

Period: January 1, 2012 – December 31, 2015

Formát PDF: English version


Rok 2011

Správa o činnosti za rok 2011
Verzia
WORD | PDF | ZIP

Dotazník

Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011
Formát PDF: Slovak version


Rok 2007

Správa o činnosti za rok 2007
Verzia
WORD | PDF | ZIP

Dotazník

Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006
Formát PDF: Slovak version | English version

Doplnky a opravy publikačnej činnosti za roky 2003 - 2006
Verzia WORD | PDF | ZIP


Rok 2003

Správa o činnosti za rok 2003
Verzia
WORD | PDF | ZIP

Akreditácia


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia