Historický ústav SAV
 
Periodiká HÚ SAV English version

Časopisy, ktoré v minulosti vydával, či na nich participoval HÚ SAV


HUMAN AFFAIRS

Vychádza od: 1991
Periodicita: 2x ročne
Jazyk: vychádza v angličtine
ISSN: 1210-3055
Vydáva: Kabinet sociálnej komunikácie SAV
Vydavateľ: Kabinet orientalistiky SAV, Kabinet sociálnej komunikácie SAV, SAP-Slovak Academic Press Ltd.
Webová stránka: http://www.humanaffairs.sk
Hlavný redaktor: Emil Višňovský
Adresa redakcie: Kabinet sociálnej a biologickej komunikácie SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: 00421-2-5477 5683
Fax: 00421-2-5477 3442
e-mail:
humanaffairs@humanaffairs.sk
http:
www.humanaffairs.sk
Distribuuje: SAP-Slovak Academic Press Ltd.
P.O.Box 57
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava
Tel.: 00421-2-5542 1729
00421-2-5556 4862
Tematické zameranie: Časopis odráža rozsiahle spektrum spoločenských vied, aj vo vzťahu k umeniam a k prírodným vedám. Je orientovaný humanisticky a multidisciplinárne, resp. transdisciplinárne. Prináša aj recenzeí a správy o najvýznamnejších vedeckých publikáciach a podujatiach týkajúcich sa uvedeného tematického okruhu.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


VEDA A TECHNIKA V DEJINÁCH

(predtým Veda a technika v dejinách Slovenska)

Vychádza od: 1983
Periodicita: nepravidelná ročenka
Jazyk: slovenčina, resume v niektorom zo svetových jazykov
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydáva: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Vydavateľ: nemá stáleho vydavateľa
Hlavný redaktor: nemá stáleho hlavného redaktora
Adresa redakcie: Historický ústav SAV
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava 1
Tel.: 00421-2-5292 6321, kl. 206
Distribuuje: redakcia
Tematické zameranie: Dejiny prírodných, technických a lekárskych vied, zdravotníctva a techniky.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


STUDIA HISTORICA SLOVACA

(Od roku 2000 vychádza ako edícia)

Vychádza od: 1963
Periodicita: ročenka
Jazyk: vychádza vo svetových jazykoch
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydáva: Historický ústav SAV
Vydavateľ: Academic Electronic Press
Hlavný redaktor: nemá stáleho hlavného redaktora
Adresa redakcie: Historický ústav SAV
Studia historica Slovaca - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava 1
Tel.: 00421-2-5292 5753
Fax: 00421-2-5296 1645
Distribuuje: Academic Electronic Press
Bajzova 7
821 08 Bratislava
Tel.: 00421-2-5557 5002
Fax: 00421-2-5556 4495
e-mail:
skorvan@aepress.sk
Tematické zameranie: História

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


KOR/RIDOR

Vychádza od: 2014
Periodicita: -
Jazyk: maďarčina, slovenčina
ISBN: 2064-6410
Vydáva: -
Vydavateľ: -
Webová stránka: http://kor-ridor.eu/sk/
Hlavný redaktor: József Demmel
Adresa redakcie: -
Distribuuje: -
Tematické zameranie: história slovensko-maďarských vzťahov

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 2014


Z DEJÍN VIED A TECHNIKY NA SLOVENSKU

Vychádza od: 1962
Periodicita: nepravidelná ročenka
Jazyk: vychádza v slovenčine, s resumé v niektorom zo svetových jazykov
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydáva: Historický ústav SAV
Vydavateľ: Academic Electronic Press
Hlavný redaktor: nemá stáleho hlavného redaktora
Adresa redakcie: Historický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: 00421-2-5292 6321, kl. 206
Fax: 00421-2-5296 1645
Distribuuje: Academic Electronic Press
Bajzova 7
SK-821 08 Bratislava
Tel.: 00421-2-5557 5002
Fax: 00421-2-5556 4495
e-mail:
skorvan@aepress.sk
Tematické zameranie: Dejiny prírodných, technických a lekárskych vied, zdravotníctva a techniky na Slovensku.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia