Historický ústav SAV
 
Periodiká HÚ SAV English version

Časopisy, na ktorých Historický ústav SAV participuje


HISTÓRIA
Revue o dejinách spoločnosti

Vychádza od: 2001
Periodicita: 6x ročne
Jazyk: vychádza v slovenčine
ISSN: 1335-8316
Vydáva: Spoločnosť Pro Historia z poverenia Historického ústavu SAV a Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
Webová stránka: http://www.historiarevue.sk
Šéfredaktor: Vladimír Segeš
Adresa redakcie: Historický ústav SAV
História - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava 1
Tel.: 00421-2-5292 5753, 0908/870 871
Fax: 00421-2-5296 1645
e-mail:
historia@savba.sk
Distribuuje: MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO a.s.
P.O.Box 21
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
Tematické zameranie: Populárno-vedecké články zo slovenských a všeobecných dejín.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 2001


SLOVANSKÉ ŠTÚDIE

Vychádza od: 1962
Periodicita: 2x ročne
Jazyk: vychádza v slovenčine a iných jazykoch
ISBN: rôzne podľa tematiky čísla
Vydáva: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy a Historický ústav SAV
Vydavateľ: SAP-Slovak Academic Press, Ltd.
Webová stránka: http://www.slovanskestudie.sk
Hlavný redaktor: Tatiana Ivantyšynová
Adresa redakcie: Historický ústav SAV
Slovanské štúdie - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: 00421-2-5292 6321, kl. 302
Fax: 00421-2-5296 1645
e-mail:
histslst@savba.sk
Distribuuje: redakcia
Tematické zameranie: Dejiny a kultúra strednej a východnej Európy, slavistika.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia