Historický ústav SAV
 
Interní doktorandi HÚ SAV English version

Mgr. Patrik Beňuš
Téma DP: Peážna doprava na slovensko-maďarskej hranici po Viedenskej arbitráži
Školiteľ: PhDr. Miroslav Sabol, PhD.

Mgr. Júlia Čížová
Téma DP: Kontinuity a diskontinuity sociálnych praxí v 70. až 90. rokoch 20. storočia
Školiteľ: Marína Zavacká, M.A., PhD.

Mgr. Jozef Hyrja
Téma DP: Československá zahraničná politika voči Izraelu po roku 1948
Školiteľ: PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.

Mgr. Barbora Jakobyová
Téma DP: Postavenie sociálne odkázaných skupín na Slovensku v medzivojnovom období
Školiteľ: PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.

Mgr. Erik Koncz
Téma DP: Aristokratická spoločnosť v Uhorsku v 18. storočí na prípade rodu Balassa
Školiteľ: Tomáš Janura, PhD.

Mgr. Jana Magdaléna Májeková
Téma DP: Župné a mestské elity v období dualizmu
Školiteľ: Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.

Mgr. Barbora Mlyneková
Téma DP: Šport a spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945
Školiteľ: Matej Hanula, PhD.

Mgr. Lenka Pajer
Téma DP: Šľachtický rod v ranom novoveku podľa vlastného výberu (majetkové pomery, komunikácia, dvorské prostredie, mecenatúra, každodennosť)
Školiteľ: Diana Duchoňová, PhD.

Mgr. Gabriela Smetanová
Téma DP: Autorské koncepcie v európskej architektúre prvej polovice 20. storočia
Školiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Mgr. Štefan Szalma
Téma DP: Vybrané aspekty života v pohraničí v období osmanskej okupácie
Školiteľ: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Mgr. Ondrej Šály
Téma DP: Šľachtický rod v ranom novoveku podľa vlastného výberu (majetkové pomery, komunikácia, dvorské prostredie, mecenatúra, každodennosť)
Školiteľ: Diana Duchoňová, PhD.

Mgr. Jaroslav Valent
Téma DP: Štátne hranice a regióny v strednej Európe v 20. storočí: formovanie, symbolika, interpretácie, legitimizácia
Školiteľ: Dušan Segeš, M.A., PhD.


Doktorandské štúdium - Bližšie informácie ohľadom postgraduálneho štúdia


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia