Historický ústav SAV
 
História HÚ SAV, v. v. i. English version

Historický ústav SAV, v. v. i. vznikol roku 1943 ako ústav Slovenskej akadémie vied a umení. Do Slovenskej akadémie vied sa včlenil 18.6.1953. Uznesením Predsedníctva SAV č. 725 z dňa 23.3.1982 bol s účinnosťou od 1.6.1982 premenovaný na Ústav historických vied a uznesením Predsedníctva SAV č. 39 zo dňa 22.3.1990 na Historický ústav SAV. V dodatku č. 2 zriaďovacej listiny z dňa 14.1.1999 sa konštatuje: “Historický ústav Slovenskej akadémie vied sa zriadil na dobu neurčitú ako rozpočtová organizácia Slovenskej akadémie vied”. Z podnetu Predsedníctva SAV dynamizovať výskumné prostredie v SAV začalo na základe výsledkov konkurzu pôsobiť na HÚ SAV od 1.1.2003 centrum excelentnosti. V rámci 5. rámcového programu Marie Curie Fellowships for Doctoral Students in History sa uskutočňuje výmena doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.

Zoznam riaditeľov Historického ústavu SAV, v. v. i.

od vzniku* - 30. 09. 1968 PhDr. Ľudovít Holotík, DrSc.
01. 10. 1968 - 14. 01. 1969 Doc. PhDr. Miroslav Kropilák, DrSc.
15. 01. 1969 - 20. 09. 1970 PhDr. Július Mésároš, DrSc.
21. 09. 1970 - 30. 09. 1980 Doc. PhDr. Miroslav Kropilák, DrSc.
01. 10. 1980 - 30. 11. 1981 Prof. PhDr. Samuel Cambel, DrSc - poverený riadením
01. 12. 1981 - 28. 02. 1990 Prof. PhDr. Samuel Cambel, DrSc.
01. 03. 1990 - 30. 06. 1990 PhDr. Dušan Kováč, DrSc. - poverený riadením
01. 07. 1990 - 30. 06. 1998 PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
01. 07. 1998 - 30. 06. 2006 PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
01. 07. 2006 - trvá PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

*vo funkcii riaditeľa prešiel pri vzniku Historického ústavu SAV z Historického ústavu SAVU.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2023 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia