Historický ústav SAV
 
Jana Laslavíková, PhD. English version
Jana Laslavíková, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail:
jana.laslavikova@savba.sk
WWW: https://sav-sk.academia.edu/JanaLaslavikova

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

kultúrne dejiny 19. storočia s dôrazom na dejiny divadla a hudby

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK, odbor hudobná veda
PhD. – Katedra hudobnej vedy FiF UK, 2009

Študijné pobyty:

  • Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien (september-december 2019)
  • Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien (september-december 2017)
  • Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien (september 2007-január 2008)

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11457&action=publications

LASLAVÍKOVÁ, Jana: Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia : medzi provinciou a metropolou.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia