Historický ústav SAV
 
Knižnica Historického ústavu SAV English version

Knižnica je príručnou knižnicou pre vedeckých pracovníkov Historického ústavu SAV. Mimo ústavným pracovníkom poskytuje po dohovore prezenčné služby.

Akvizícia je orientovaná hlavne na základné historické práce a na literatúru, ktorá súvisí s vedeckými projektmi, ktoré sa na ústave riešia.

Knižnica eviduje, spravuje a ochraňuje knižničné, informačné a dokumentačné fondy.

Vytvára:

Pracovníci:

Kamila Bzdúšková
Mgr. Veronika Pauková
Katarína Sithová Stefaniová
Ing. Monika Zvalová

Knižný a výpožičný poriadok:

Verzia WORD | PDF


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia