Historický ústav SAV
 
Kontakty English version

Historický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Tel.: 421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web:
www.history.sav.sk

Sekretariát

Anna Heizerová, Janette Horváthová
Tel.:
421 02 5292 5753 kl. 101
E-mail:
histinst@savba.sk

Historický ústav SAV
Riaditeľ ústavu

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Tel.:
+421 02 5292 5753 kl. 112
E-mail:
slavomir.michalek@savba.sk

Zástupca riaditeľa

Adam Hudek, PhD.
Tel.:
+421 02 5292 5753 kl. 13
E-mail:
adam.hudek@savba.sk

Zástupkyňa riaditeľa

Diana Duchoňová, PhD.
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 13
E-mail:
diana.duchonova@savba.sk

Zástupkyňa riaditeľa, mediálna a online komunikácia

Linda Osyková, PhD.
Tel.:
+421 02 5292 5753 kl. 107
E-mail: linda.osykova@savba.sk

Vedecký tajomník

Maroš Hertel, PhD.
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 113
E-mail: maros.hertel@savba.sk

Knižnica

Tel: +421 02 5292 5753 kl. 116


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia