Historický ústav SAV
 

Nariadenie ohľadom práce doma všetkým pracovníkom (vedeckým i administratívnym) a interným doktorandom Historického ústavu SAV.

Vážené kolegyne a kolegovia,

vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky a odporúčaní Krízového štábu SAV zo dňa 25. 3. 2020 nariaďujem od 30. marca do 9. apríla 2020 prácu doma všetkým pracovníkom (vedeckým i administratívnym) a interným doktorandom Historického ústavu SAV.

Všetci zamestnanci a interní doktorandi, ktorí budú v nasledujúcich dňoch využívať prácu z domu, sú povinní vyplniť priložené tlačivo a zaslať ho e-mailom príslušnému vedúcemu oddelenia. Vedúci oddelení ich následne doručia elektronickou poštou na sekretariát Historického ústavu SAV (anna.heizerova@savba.sk).

Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste od 14. apríla do 31. mája 2020 vyčerpali dovolenku za rok 2019. Okrem uvedeného nie je možné uskutočnenie pracovných domácich a zahraničných ciest predbežne do konca apríla 2020. Knižnica Historického ústavu bude v uvedenom termíne zatvorená a sekretariát riaditeľa bude fungovať v obmedzenom režime denne od 8.30 hod. do 12.00 hod..

riaditeľ

Bratislava, 30. marca 2020


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia