Historický ústav SAV
 
Ocenenia pracovníkov a HÚ SAV English version

Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2015

Domáce ocenenia

Ocenenia SAV

Duchoňová Diana
Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

Oceňovateľ: SAV
Opis: Cena udelená za vedeckú prácu, ktorá bola publikovaná v monografii Diana Duchoňová, Michal Duchoň: Zločin v meste: Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku.

Kohútová Mária
Osobnosť SAV 2015

Oceňovateľ: SAV

Kováč Dušan
Cena SAV za vedecko – výskumnú činnosť

Oceňovateľ: SAV
Opis: Cena udelená PhDr. Dušanovi Kováčovi, DrSc. a kolektívu autorov z Historického ústavu SAV a Ústredného archívu SAV za vedeckú prácu, ktorá bola publikovaná v kolektívnej monografii Dejiny Slovenskej akadémie vied.

Iné domáce ocenenia

Bystrický Valerián
Cena Milana Hodžu za vedeckú činnosť

Oceňovateľ: Organizačný výbor Dní Milana Hodžu 2015
Opis: Cena udelená za výskum a dielo Dr. Milana Hodžu a ďalších osobností slovenskej politiky a za celkový prínos v rozvoji poznania dejín Slovenska v 20. storočí v širšom medzinárodnom kontexte.

Bystrický Valerián
Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014

Oceňovateľ: Literárny fond
Opis: Prémia udelená v kategórii spoločenské vedy:za dielo Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939.

Dangl Vojtech
Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014

Oceňovateľ: Literárny fond
Opis: Prémia udelená v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra: Vojtechovi Danglovi a kolektívu za dielo Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť.(Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách)

Duchoňová Diana
Cena primátora mesta Pezinok za rok 2014

Oceňovateľ: Primátor mesta Pezinok
Opis: Cena udelená za dielo DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Zločin v meste: kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku.

Holec Roman
Strieborná medaila Univerzity Komenského v Bratislave

Oceňovateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Opis: Medaila udelená špičkovému vedeckému kolektívu UK vedeného prof. Eduardom Nižňanským na tému Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte.

Kohútová Mária
Cena Antona Hajduka

Oceňovateľ: Trnavská univerzita v Trnave
Opis: Cena udelená rektorom Trnavskej univerzity v Trnave prof. PhDr. Márii Kohútovej, CSc. za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti.

Steinhübel Ján
Prémia za trojročný vedecký ohlas za rok 2015

Oceňovateľ: Literárny fond
Opis: 3. miesto v kategórii spoločenské vedy


Medzinárodné ocenenia

-


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia