Historický ústav SAV
 
Oddelenie novších dejín English version

Vykonáva základný výskum slovenských a čiastočne všeobecných dejín v rokoch 1918-1945. Spracováva problematiku politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín. Dosiahnuté vedecké výsledky sa prezentujú vo forme monografií, štúdií a kolektívnych prác.

Vedúci oddelenia:

PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Venuje sa: nemecká menšina na Slovensku 1918 - 1945, slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1945, nacionálno-socialistická »Volkstumspolitik« v strednej a v juhovýchodnej Európe 1939 - 1945
E-mail: michal.schvarc@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

Pracovníci:

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc. PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Venuje sa: všeobecné dejiny, dejiny medzinárodných vzťahov 19. a 20. st., vzťahy medzi Francúzskom a strednou Európou, historické písanie biografií (M. R. Štefánik, Bohdan Pavlů a iní).
E-mail: bohumila.ferencuhova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
Venuje sa: politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí; Slovenská republika (1939 – 1945)
E-mail: ivan.kamenec@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

Mgr. Matej Hanula, PhD. Matej Hanula, PhD.
Venuje sa: dejinám Slovenska v 1. polovici 20. st. s dôrazom na dejiny agrárneho politického hnutia na Slovensku a futbal ako spoločenský fenomén v období 1. ČSR
E-mail: matej.hanula@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
Venuje sa: otázkam inštitucionalizácie kultúry, vzdelávania, školského systému, národnej osvety, stratégii a prioritám čs. štátu a vojnového slovenského štátu v stredoeurópskom kontexte
E-mail: lubica.kazmerova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

Mgr. Michal Kšiňan, PhD. Michal Kšiňan, PhD.
Venuje sa: M. R. Štefánik, identity, pamäť, francúzska a slovenská historiografia
E-mail: michal.ksinan@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD. PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.
Venuje sa: dejiny slovenských židov v rokoch 1918-1945 s dôrazom na konečné riešenie židovskej otázky
E-mail: katarina.hradska@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

Mgr. Miroslav Michela, PhD. Miroslav Michela, PhD.
Venuje sa: 20 storočie, dejiny Slovenska a strednej Európy
E-mail: miroslav.michela@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Venuje sa: novšie slovenské dejiny
E-mail: jaroslava.rogulova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

PhDr. Róbert Arpáš, PhD. PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
Venuje sa: slovenské dejiny 1918-1945
E-mail: arpas@savbb.sk
Tel.: +421 048 415 4546

Mgr. Juraj Benko, PhD. Juraj Benko, PhD.
Venuje sa: dejiny socialistického a komunistického hnutia, sociálny radikalizmus, formovanie politických identít v medzivojnovom období
E-mail: juraj.benko@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

PhDr. Martina Fiamová, PhD. PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Venuje sa: dejiny Slovenka v rokoch 1938 - 1945, osudy židovskej komunity na Slovensku, arizácia poľnohospodárskeho majetku, evakuácia obyvateľstva v rokoch 1944 - 1945
E-mail: martina.fiamova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

Mgr. Maroš Hertel, PhD. Maroš Hertel, PhD.
Venuje sa: česko-slovensko-maďarsko-poľské vzťahy v medzivojnovom období (1918-1939), činnosť iredenty všeobecne, vplyv propagandy a médií na spoločnosť v skúmanom období
E-mail: maros.hertel@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 15

Mgr. Linda Osyková, PhD.

Linda Osyková, PhD.

Venuje sa: politické, sociálne a kultúrne dejiny Slovenska v medzivojnovom Československu, politická socializácia občanov, osobnosti v politike, symbolická a výtvarná stránka politiky
E-mail: linda.osykova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

Mgr. Ján Hlavinka, PhD. Ján Hlavinka, PhD.
Venuje sa: dejiny holokaustu na Slovensku a v európskom kontexte, historiografia holokaustu, bezpečnostné zložky na Slovensku v r. 1939 – 1945
E-mail: jan.hlavinka@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24

Martin Posch, PhD.
Téma: Slováci v západnom odboji počas 2. svetovej vojny – parašutisti vysadení na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu
E-mail: martin.posch@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

Mgr. Jakub Drábik, PhD.

Jakub Drábik, PhD.

Venuje sa: dejinám fašizmu v komparatívnej perspektíve, vybraným otázkam z československých dejín 20. storočia a z dejín medzinárodných vzťahov
E-mail: jakub.drabik@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

Doktorandi:

Mgr. Barbora Jakobyová
Téma: Postavenie sociálne odkázaných skupín na Slovensku v medzivojnovom období
E-mail: barbora.jakobyová@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia