Historický ústav SAV
 
Plán obnovy - Komponent 9 English version

Plán obnovy - Komponent 9

Všeobecné identifikačné údaje

Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky

Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Názov prijímateľa: Historický ústav SAV, v.v.i.

Adresa prijímateľa: Klemensova 2522/19, 814 99 Bratislava

Kód projektu: 09I03-03-V01-00040

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Trvanie projektu: od 01.09.2022 do 30.06.2026

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 56 171,00 EUR


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia