Historický ústav SAV
 
Pro Historia English version

História pre národ živý je tým, čím svedomie pre človeka (Jozef Miloslav Hurban)

Odkiaľ pochádzame? Kde sú naše korene? Akými cestami sme došli k našej súčasnosti? To sú otázky, ktoré nás neprestávajú zaujímať. Historický výskum a historické poznanie je pre každú spoločnosť dôležitou súčasťou sebapoznania. História je dôležitá aj pri prognózovaní nášho vývoja. V súčasných podmienkach potrebuje Slovensko ako samostatný štát vytvárať a šíriť pravdivý obraz o svojej minulosti. Slovensko potrebuje to, čo okolité krajiny už majú - podpornú spoločnosť pre historický výskum a pre publikovanie historických prác. Takouto spoločnosťou je občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRO HISTORIA. Jeho zakladateľmi sú SAV, Historický ústav SAV a Slovenská historická spoločnosť. Úlohou združenia je podporovať publikovanie historických prác a šíriť poznanie o našich dejinách vo svete. Chce umožňovať vydávanie historických prác o menej známych otázkach zo slovenských i svetových dejín. Sú to okrem našej najstaršej minulosti, dejiny priemyslu, peňažníctva, dejiny každodenného života, dejiny našej materiálnej a duchovnej kultúry. Podpora historického poznania je celospoločenskou záležitosťou.

Občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRO HISTORIA sa obracia na Vás. Staňte sa jej sponzormi! Prispejete k obohateniu slovenskej vedy a kultúry. Účet občianskeho združenia vedie Ľudová banka, a.s., Bratislava, č. účtu 4000947825/3100 Volksbank Slovensko, a.s.

Kontakt:

Spoločnosť PRO HISTORIA
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: +421 2 908 870 871
Fax: 52 96 16 45
E- mail:
histfabr@savba.sk

IČO: 30814031
DIČ: 202 810220

Projekty:

 • APVV-0352-07
  Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938 - 1945 v dokumentoch (Od Mníchova po koniec vojny)
 • Komisia pre podporu kultúry národnostných menšín a etnických skupín pri Úrade vlády Slovenskej republiky
  Kľúčové otázky slovenských a maďarských dejín (Paralelné štúdie a metodické modely výučby dejín)
 • Spolupráca s MZV
  Prezentácia 20. výročia udalostí roku 1989

Vydavateľská činnosť:

Časopis História - 2001 -

2005

 • The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Mágia v minulosti. Učená a populárna mágia, ľudová viera a rozmanitosť postojov. [Ed.]: Szeghyová, Blanka. Br., Pro Historia - Historical Institute of Slovak Academy of Sciences 2005. 255 s., obr.
  ISBN 80 -969366 -3 -8

2007

 • Leikert, Jozef a kol.: Politik s dušou filozofa. Miesto T. G. Masaryka v česko-slovenských dejinách. [Autori]: Dubnička, Ivan - Ferenčuhová, Bohumila - Hrušovský, Ivan - Jablonický, Viliam - Kováč, Dušan - Krajčovičová, Natália - Krno, Svetozár - Leikert, Jozef - Michaláč, Jozef - Opat, Jaroslav - Pehr, Michal - Pichler, Tibor - Radková, Libuša - Rychlík, Jan - Rychlíková, Magdaléna - Szabó, Ivan - Šoltes, Ladislav - Švejda, Gabriel - Švejdová, Věra - Švorc, Peter - Zemko, Milan - Zouhar, Jan - Weis, Martin. [Na úvod]: Leikert, Jozef. Br., Spoločnosť Pro historia - Historický ústav SAV 2007. 255 s., fot. Rés. angl. [Príspevky z konferencie Miesto T. G. Masaryka v československých dejinách]
  ISBN (EAN): 978-80-969847-2-5

2008

 • Storočie škandálov. - 1. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia
  ISBN 978-80-970060-3-7 (viaz.)
 • Bystrický, Peter
  Sťahovanie národov (454-568) : Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania. - 1. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA
  ISBN 978-80-970060-0-6 (brož.)
 • Hlavačková, Miriam
  Kapitula pri Dóme sv. Martina - intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí. - 1. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA
  ISBN 978-80-970060-2-0 (brož.)
 • Sikora, Stanislav
  Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku. - 1. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA
  ISBN 978-80-970060-1-3 (brož.)

Finančné prostriedky získané z poukázania 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Rok Finančné prostriedky (Sk)
2008 *
2007 34 294
2006 48 437
2005 35 354
2004 58 748
2003 8 168
2002 28 340

* Údaj zatiaľ nie je k dispozícii


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia