Historický ústav SAV
 
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine English version

Všeobecné identifikačné údaje

Komponent: Komponent 9: Efektívne riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Reforma/investícia: Reforma 3: Excelentná veda
Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov prijímateľa: Historický ústav SAV, v.v.i.
Adresa prijímateľa: Klemensova 2522/19, 814 99 Bratislava
Trvanie projektu: od 01.09.2022 do 30.06.2026
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na projekt: 56 171,00 EUR
Hlavný cieľ projektu: Podpora výskumníka Anastasiia Luzhanytsia na Historickom ústave SAV, v. v. i., pri relokácii jej výskumnej činnosti na Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníčky u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj prijímateľskej inštitúcie.
Kód projektu: 09103-03-V01-00040
Zmluva: PDF

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia