Historický ústav SAV
 
Vedecká rada HÚ SAV, v. v. i. English version

Doc. Peter Šoltés, PhD. - Predseda

Doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD. - Podpredseda

Ingrid Kušniráková, PhD. - Tajomníčka

Interní členovia:

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.
Ingrid Kušniráková, PhD.
Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Doc. Peter Šoltés, PhD.
Marína Zavacká, PhD.

Externí členovia:

Rastislav Kožiak, PhD.
Doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD.
František Chudják, PhD.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia