Historický ústav SAV
 
Vedeckí pracovníci HÚ SAV English version

Zoznam členov Akademickej obce

Titul Meno Pracovné zaradenie
PhDr., PhD. Arpáš, Róbert Vedecký pracovník
PhDr., PhD. Bada, Michal Vedecký pracovník
PhD. Benko, Juraj Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Beňuš, Patrik Interný doktorand
PhD. Buzássyová, Barbora Vedecký pracovník
PhD. Bystrický, Peter Vedecký pracovník
PhDr., CSc. Čičaj, Viliam Vedúci vedecký pracovník
Mgr. Čížová, Júlia Interný doktorand
PhD. Demmel, József Vedecký pracovník
PhD. Druga, Marek Vedecký pracovník
PhD. Dudeková Kováčová, Gabriela Samostatný vedecký pracovník
PhD. Duchoňová, Diana Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Dvořáková, Daniela Samostatný vedecký pracovník
PhD. Ďurčo, Michal Vedecký pracovník
Ing., CSc. Fabricius, Miroslav Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Fabriciusová, Miroslava Odborný pracovník VŠ
PhDr., CSc. Falisová, Anna Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Ferenčuhová, Bohumila Vedúci vedecký pracovník
PhDr., PhD. Fiamová, Martina Vedecký pracovník
PhD. Fundárková, Anna Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Hallon, Ľudovít Samostatný vedecký pracovník
PhD. Hanula, Matej Samostatný vedecký pracovník
PhD. Hertel, Maroš Vedecký pracovník
PhD. Herucová, Angelika Vedecký pracovník
PhD. Hlavačková, Miriam Samostatný vedecký pracovník
PhD. Hlavinka, Ján Samostatný vedecký pracovník
Prof., PhDr., DrSc. Holec, Roman Samostatný vedecký pracovník
PhD. Hollý, Karol Samostatný vedecký pracovník
PhD. Homoľa, Tomáš Vedecký pracovník
PhD. Hudáček, Pavol Vedecký pracovník
PhD. Hudek, Adam Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Hyrja, Jozef Interný doktorand
PhDr., CSc. Ivaničková, Edita Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Jakobyová, Barbora Interný doktorand
PhDr., PhD. Jaksicsová, Vlasta Samostatný vedecký pracovník
PhD. Janura, Tomáš Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc. Kamenec, Ivan Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc. Kázmerová, Ľubica Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Kodajová, Daniela Vedecký pracovník
Doc., Mgr., PhD. Kollárová, Ivona Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Koncz, Erik Interný doktorand
PhDr., DrSc. Kováč, Dušan Vedúci vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Kowalská, Eva Vedúci vedecký pracovník
PhD. Krajčír, Lukáš Vedecký pracovník
Mgr. Krákorník, Peter Odborný pracovník VŠ
PhD. Pastoreková Krišteková, Laura Vedecký pracovník
PhD. Kšiňan, Michal Samostatný vedecký pracovník
PhD. Kušniráková, Ingrid Samostatný vedecký pracovník
PhD. Laslavíková, Jana Vedecký pracovník
PhDr., CSc. Lengyelová, Tünde Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Londák, Miroslav Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc. Londáková, Elena Samostatný vedecký pracovník
PhD. Lysá, Žofia Vedecký pracovník
PhD. Macho, Peter Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Májeková, Jana Magdaléna Interný doktorand
PhDr., CSc. Mannová, Elena Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Mešková Hradská, Katarína Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Michálek, Slavomír Vedúci vedecký pracovník
PhD. Michela, Miroslav Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Mlyneková, Barbora Interný doktorand
Dr., Ing. arch. Moravčíková, Henrieta Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc. Morovics, Miroslav Tibor Samostatný vedecký pracovník
PhD. Osyková, Linda Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Pajer, Lenka Interný doktorand
Mgr. Pauková, Veronika Odborný pracovník VŠ
PhD. Posch, Martin Vedecký pracovník
PhD. Roguľová, Jaroslava Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Sabol, Miroslav Vedecký pracovník
PhD. Segeš, Dušan Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Schvarc, Michal Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Smetanová, Gabriela Interný doktorand
PhD. Sokolová, Milena Vedecký pracovník
Mgr., CSc. Steinhübel, Ján Samostatný vedecký pracovník
PhD. Szalay, Peter Vedecký pracovník
Mgr. Szalma, Štefan Interný doktorand
PhD. Szeghyová, Blanka Vedecký pracovník
Mgr. Šály, Ondrej Interný doktorand
doc., PhD. Šoltés, Peter Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Štefánik, Martin Samostatný vedecký pracovník
PhD. Šústová Drelová, Agáta Vedecký pracovník
PhD. Švardová, Petra Vedecký pracovník
Mgr. Valent, Jaroslav Interný doktorand
PhD. Vörös, Ladislav Samostatný vedecký pracovník
PhD. Zajac, Oliver Vedecký pracovník
PhD. Zavacká, Marína Samostatný vedecký pracovník
PhD. Zupka, Dušan Vedecký pracovník
Ing. Zvalová, Monika Odborný pracovník VŠ

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia