Historický ústav SAV
 
Vedenie HÚ SAV, v. v. i. English version

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ
E-mail: slavomir.michalek@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 12

Diana Duchoňová, PhD. Diana Duchoňová, PhD.
zástupkyňa riaditeľa
E-mail: diana.duchonova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 13

Adam Hudek, PhD. Adam Hudek, PhD.
zástupca riaditeľa
E-mail: adam.hudek@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 13

Doc., Peter Šoltés, PhD. Doc., Peter Šoltés, PhD.
zástupca riaditeľa
E-mail: peter.soltes@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 13

 Maroš Hertel, PhD. Maroš Hertel, PhD.
vedecký tajomník
E-mail: maros.hertel@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 113


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia