Historický ústav SAV
 
Lenka Abaffyová, PhD. English version
Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 122
E-mail: lenka.abaffyova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

sociálne dejiny stredovýchodnej Európy 2. polovice 20. storočia, urbánna história, životný štýl, kolektívne reprezentácie

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2011
PhD., Historický ústav SAV, 2015

Študijné pobyty:

Ernst-Mach Stipendium der Aktion Österreich-Slowakei, Saia, Universität Wien, Viedeň (Rakúsko)
október – december 2013

KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) Stipendium IRS, Leibniz Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, Erkner (Nemecko)
júl – september 2013

Medzinárodný doktorandský program “East-Central Europe in Transnational Perspective” Research Academy, Graduate Centre Humanities and Social Sciences, Lipsko (Nemecko)
október – december 2012

CEEPUS štipendium, Karlova univerzita, Praha (Česká republika)
február – marec 2012

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Kto za to môže ? Malá analýza diskurzu o hľadaní vinníkov v čase Nežnej revolúcie / Lenka Krivá [Who is Responsible for it? Short Analysis of the Discourse on the Search for the Culprits during the Velvet Revolution].
In České, slovenské a československé dějiny 20. století. VII. / Tomáš Hradecký, Pavel Horák a kol. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-7405-185-2. - S. 235-243.

ABC02 Prestavba industriálneho mesta na obrazovkách za dverami : obyvateľstvo a radikálne asanácie v centre industriálneho mesta v televíznom seriáli Muž na radnici a v prípade mesta Považská Bystrica (60. 70. roky) / Lenka Abbafyová [Abaffyová] [Redevelopment of an Industrial Town on Screens behind Closed Doors : Population and Radical Clearances in an Industrial Downtown as Pictured in a TV-series Muž na Radnici [Man at the Town Hall] and the Case Study from Považská Bystrica (1960s and 1970s)].
In České, slovenské a československé dějiny 20. století IX / Tomáš Hradecký, Pavel Horák, Pavel Boštík a kol. ; recenzenti: Martin Pekár, Jakub Rákosník, Miloslav Čaplovič, Veronika Středová, Jan mervart, Zdeněk Doskočil, Richard Pavlovič, Jaroslav Pažout, Ondřej Vojtěchovský, Miroslav michela, Adam Hudek, Jiŕí Janáč, Dalibor Státnik, Jan Lomíček. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, 2014. - ISBN 9788074053627. - S. 149-160.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Narábanie s odkazom fenoménu Nežnej revolúcie na Slovensku a v Českej republike / Lenka Abaffyová [Handling the legacy of the “Gentle Revolution“ phenomenon in Slovakia and Czech Republic]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 632-645.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 S výhľadom do budúcnosti a späť : obraz industriálneho mesta Považská Bystrica v posledných dekádach obdobia socializmu a jeho tendencie po roku 1989 / Lenka Abaffyová [Looking to the Future and Back: the Image of an Industrial Town in the Last Decades of State Socialism and its Tendencies after 1989: the Case of Považská Bystrica, Slovakia].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014 ), s. 287-308.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01 Kontinuity a diskuntinuity sociálnych praxí v stredoeurópskom priestore v posledných dekádach 20. storočia - industriálne mesto v socializme: komunálna ppolitika, výstavba a životný štýl / Lenka Abaffyová ; školiteľka: Marína Zavacká. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta, 2015. - 123 s.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Poriadok a bezpečnosť, deviácia a kriminalita v štátnom socializme / Lenka Krivá.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 180-181.

GII02 Konferencia Werkstattgespräch zu DDR-Planungsgeschichte / Lenka Abaffyová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 377-379.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/5430

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection  
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection  
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch  
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch  
5 Recenzie v zahraničných publikáciách  
6 Recenzie v domácich publikáciách  
Súčet    

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection  
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection  
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch  
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch  
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch  
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch  
5 Recenzie v zahraničných publikáciách  
6 Recenzie v domácich publikáciách  
Súčet    

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2018 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia