Historický ústav SAV
 
Výročné správy, akreditácie a ohlasy HÚ SAV, v. v. i. English version

Rok 2023 | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 | Rok 2000

Rok 2023

Správa o činnosti za rok 2023
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2022

Správa o činnosti za rok 2022
Verzia:
WORD | PDF | ZIP

Výročná správa o činnosti a hospodárení verejnej výskumnej inštitúcie za rok 2022
Verzia: PDF


Rok 2021

Správa o činnosti za rok 2021
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2020

Správa o činnosti za rok 2020
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2019

Správa o činnosti za rok 2019
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2018

Správa o činnosti za rok 2018
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2017

Správa o činnosti za rok 2017
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2016

Správa o činnosti za rok 2016
Verzia:
RTF | PDF | ZIP


Rok 2015

Správa o činnosti za rok 2015
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2014

Správa o činnosti za rok 2014
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2013

Správa o činnosti za rok 2013
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2012

Správa o činnosti za rok 2012
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2011

Správa o činnosti za rok 2011
Verzia:
WORD | PDF | ZIP

Dotazník
Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011
Formát PDF: Slovak version


Rok 2010

Správa o činnosti za rok 2010
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2009

Správa o činnosti za rok 2009
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2008

Správa o činnosti za rok 2008
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2007

Správa o činnosti za rok 2007
Verzia:
WORD | PDF | ZIP

Dotazník
Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006
Formát PDF: Slovak version | English version

Doplnky a opravy publikačnej činnosti za roky 2003 - 2006
Verzia: WORD | PDF | ZIP


Rok 2006

Správa o činnosti za rok 2006
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2005

Správa o činnosti za rok 2005
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2004

Správa o činnosti za rok 2004
Verzia:
WORD | PDF | ZIP


Rok 2003

Správa o činnosti za rok 2003
Verzia:
WORD | PDF | ZIP

Akreditácia


Rok 2002


Prehľadné súčty citácií (tabuľky), ohlasov

Súčet ohlasov - recenzií za roky 2003 - 2005
Verzia: XLS

Súčet citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2006
Verzia::
XLS

Súčet citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2005
Verzia::
XLS

Súčet citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2004
Verzia:: XLS

Súčet citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2003
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2002
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2001
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2000
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1999
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1998
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1997
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1996
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1995
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1994
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1993
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1992
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1991
Verzia:: XLS

Súčet ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1990
Verzia:: XLS


Citačný index (ohlasy na práce) pracovníkov HÚ SAV

Ohlasy - recenzie na práce našich pracovníkov 2003-2005
Verzia: WORD | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2006 a doplnky za rok 2004
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2005 a doplnky za rok 2004
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2004 a doplnky za rok 2003
Verzia:: RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2003 a doplnky za rok 2002
Verzia:: RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2002 a doplnky za rok 2001
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2001 a doplnky za rok 2000
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2000 a doplnky za rok 1999
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1999 a doplnky za rok 1998
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1998 a doplnky za rok 1997
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1997 a doplnky za rok 1996
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1996 a doplnky za rok 1995
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1995 a doplnky za rok 1994
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1994 a doplnky za rok 1993
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1993 a doplnky za rok 1992
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1992 a doplnky za rok 1991
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1991 a doplnky za rok 1990
Verzia::
RTF | PDF | ZIP

Zoznam ohlasov na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 1990 a doplnky za rok 1989
Verzia::
RTF | PDF | ZIP


Rok 2023 | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 | Rok 2000


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia