Historický ústav SAV
 
Oddelenie najnovších dejín English version

Vykonáva základný výskum slovenských dejín po roku 1945 a vybraných problémov všeobecných dejín od druhej svetovej vojny po súčasnosť. Spracováva problematiku politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín. Výsledky vedeckého výskumu prezentuje formou monografií, kolektívnych prác a vedeckých štúdií.

Vedúci oddelenia:

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

Venuje sa: ekonomicko-politický vývoj na Slovensku a v Československu po skončení 2. svetovej vojny
E-mail: miroslav.londak@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 123

Pracovníci:

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Venuje sa: československo-americkým hospodárskym a politickým vzťahom v druhej polovici 20. storočia, osobnostiam československej zahraničnej politiky z radov Slovákov, vzniku a histórii OSN
E-mail: slavomir.michalek@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753

Doc., PhDr. Jan Pešek, DrSc. Doc., PhDr. Jan Pešek, DrSc.
Venuje sa: novodobé slovenské a československé dejiny sa zameraním na obdobie po 2. svetovej vojne, dôraz na politické a mocenské aspekty vývoja v rokoch 1948-1989, vzťahy štátu a cirkví po roku 1945
E-mail: jan.pesek@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 109

PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc. PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc.
Venuje sa: najnovšie slovenské a česko-slovenské dejiny v rokoch 1945 - 1992 s akcentom na štátoprávne otázky v politicko-spoločenskom kontexte
E-mail: jozef.zatkuliak@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 123

PhDr. Edita Ivaničková, CSc. PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
Venuje sa:
E-mail: edita.ivanickova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 120

PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.
Venuje sa: slovenské kultúrne dejiny 20. storočia
E-mail: vlasta.jaksicsova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 121

PhDr. Elena Londáková, CSc.
Venuje sa: kultúrny vývoj na Slovensku po 2. svetovej vojne, vzdelávacia a kultúrna problematika, kultúrne a sociálne súvislosti postavenia žien v slovenskej spoločnosti
E-mail: elena.londakova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 123

Mgr. Dušan Segeš, PhD. Mgr. Dušan Segeš, PhD.
Venuje sa: dejiny 20. storočia - dejiny národov a štátov v stredovýchodnej Európe, dejiny diplomacie, poľsko-československé politické a spoločenské vzťahy
E-mail: dusan.seges@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 122

PhDr. Stanislav Sikora, CSc. PhDr. Stanislav Sikora, CSc.
Venuje sa: najnovšie dejiny Slovenska
E-mail: stanislav.sikora@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 123

Mgr. Marína Zavacká, PhD. Mgr. Marína Zavacká, PhD.
Venuje sa: dejinám propagandy v 20. storočí, historickej analýze verejného diskurzu, vysokoškolskej didaktike histórie a prekladu odbornej literatúry z angličtiny
E-mail: marina.zavacka@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 122

Mgr. Jakub Drábik, PhD.

Venuje sa:
E-mail: jakub.drabik@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 122

Mgr. Lenka Abaffyová, PhD.

Venuje sa:
E-mail: lenka.abaffyova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 122

Doktorandi:

Mgr. Ivan Guba
Téma: Normalizácia na Slovensku v 70. rokoch 20. storočia. Politické aspekty.
E-mail: ivan.guba@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 102

Mgr. Igor Harušták
Téma:
E-mail: igor.harustak@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 102

Mgr. Juraj Kalina
Téma: Aktivity západných spravodajských služieb na Slovensku v prvej polovici 50. rokov
E-mail: juraj.kalina@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 123

Mgr. Filip Pavčík
Téma: Kultúrny vývoj na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia
E-mail: filip.pavcik@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 123

Mgr. Martina Benčúriková
Téma:
E-mail: martina.bencurikova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl.

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Slovenská akadémia vied


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2017 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia