Historický ústav SAV
 
Oddelenie architektúry English version

Výskumné aktivity oddelenia architektúry sú zamerané na architektúru 20. storočia a 21. storočia s osobitným zameraním na kultúrne, sociálne, politické a ekonomické súvislosti, ako aj na hodnotenie, dokumentáciu a obnovu modernej architektúry a miest. V posledných rokoch venuje osobitnú pozornosť vplyvu totalitných a autoritatívnych režimov na architektúru, ako aj moderným architektonickým a urbanistickým konceptom a ich koexistencii a konfliktom s tradičným mestom. Oddelenie architektúry pravidelne spolupracuje s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a s medzinárodnou organizáciou DOCOMOMO International.

Vedúci oddelenia:

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Venuje sa: história a teória architektúry 20. storočia, ochrana architektonického dedičstva modernizmu, kritika architektúry
E-mail: henrieta.moravcikova@savba.sk
Tel.: +421 02 5930 9230

Pracovníci:

PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.
Venuje sa: dejiny architektúry 20. storočia s dôrazom na medzivojnové obdobie a priemyselnú architektúru, dejiny a teória ochrany architektúry moderného hnutia a industriálneho dedičstva, kritika súčasnej architektúry
E-mail: katarina.haberlandova@savba.sk
Tel.: +421 02 5930 9225

Mgr. Peter Szalay, PhD. Peter Szalay, PhD.
Venuje sa: histórii a teórii architektúry a urbanizmu 20. a 21. storočia v stredoeurópskom regióne z umelecko-historického hľadiska s presahom do širších spoločensko-politického tém, vzťahu architektúry a moci, dejinám a teórii pamiatkovej starostlivosti o moderné dedičstvo, ako aj kritike architektúry.
E-mail: peter.szalay@savba.sk
Tel.: +421 02 5930 9296

Ing. arch. Laura Pastoreková, PhD. Ing. arch. Laura Pastoreková Krišteková, PhD.
Venuje sa: histórii a teórii architektúry 20. a 21. storočia so zameraním na architektúru vojenských stavieb a výskum urbanistickej štruktúry a histórie plánovania mesta, ako aj kritike súčasnej architektúry a ochrane moderného architektonického dedičstva.
E-mail: laura.pastorekova@savba.sk
Tel.: +421 02 5930 9220

Ing. arch. Monika Bočková, PhD. Ing. arch. Monika Bočková, PhD.
Venuje sa: výskumu urbánnych dejín vo vzťahu k riekam, modernému plánovaniu miest a dedičstvu architektonickej moderny na Slovensku, kritickému písaniu o súčasnej architektúre
E-mail: monika.bockova@savba.sk
Tel.: +421 02 5930 9220

Doktorandi:

Mgr. Gabriela Smetanová
Téma: Autorské koncepcie v európskej architektúre prvej polovice 20. storočia
E-mail: gabriela.smetanova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Mgr. Karolína Králiková
Téma: Slovenský variant moderny? Identifikácia charakteristických prejavov architektúry verejných stavieb a infraštruktúry druhej polovice 20. storočia na Slovensku
E-mail: karolina.kralikova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia