Historický ústav SAV
 
Ing. arch. Monika Bočková, PhD. English version
Ing. arch. Monika Bočková, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9220
E-mail: histmobo@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Je architekta a členka výskumného kolektívu Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV. Na Fakulte architektúry a dizajnu STU ukončila doktorandský výskum na tému “Plánovaná rieka: Vzťah Dunaja a Bratislavy v kontexte mestského plánovania od 18. Storočia po súčasnosť.” Ako výskumníčka sa orientuje na urbánne dejiny, moderné plánovanie miest a dedičstvo architektonickej moderny. Je spoluautorkou publikácií Bratislava (Ne)plánované mesto (2020), Ročenka slovenskej architektúry (2020) či Správa o slovenskej architektúre (2023) a členkou slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO. Venuje sa tiež kritickému písaniu o súčasnej architektúre a občianskemu aktivizmu.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2011 Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave
2018 Fakulta architektúry a dizajnu STU, Ing. arch.
2023 Fakulta architektúry a dizajnu STU, PhD.

Ocenenia:

2020 Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo Bratislava (Ne)plánované mesto
2020 Medzinárodná cena kreatívnych médií Creative design award za dielo Bratislava (Ne)plánované mesto

Štipendiá a študijné pobyty:

2014 - 2015 študijný pobyt Erasmus na Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, IT
2016 - 2017 študijný pobyt Erasmus na Fakultät für Architektur und Raumplanung, Technische Universität Wien, AT
2021 Ernst Mach Stipendium, štipendijný pobyt na Die Angewandte: Universität für angewandte Kunst Wien, AT

Členstvo vo vedeckých orgánoch a inštitúciách:

DOCOMOMO Slovensko – členka národnej pracovnej skupiny

Publikačná činnosť

Vedecká publikačná činnosť

ADD

BOČKOVÁ, Monika. Bratislava and the planned river: Mapping the impact of the Danube regulations between 1772 and 1896 on urban development. In: Architektúra & urbanizmus: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmus. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ústav stavebníctva a architektúry, 2021, Roč. 55, č. 1-2, s. 105-11. ISSN 0044-8680.

ADF

BOČKOVÁ, Monika. River as a flow of commodities: The reasoning behind the third Danube regulation in Bratislava by Enea Grazioso Lanfranconi. DOI 10.2478/alfa-2021-0024 In: Alfa: architecture papers of the Faculty of architecture and design STU. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry a dizajnu, 2021, Roč. 26, č. 4, s. 46-54. ISSN 2729-7640.

BOČKOVÁ, Monika. The Rise of Container Structures along the Danube River in Bratislava: The Transformation of the Embankment after the River Regulation. DOI 10.2478/alfa-2023-0023 In: Alfa: architecture papers of the Faculty of architecture and design STU. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry a dizajnu, 2023, Roč. 28, č. 4, s. 28-37. ISSN 2729-7640.

AFC

BOČKOVÁ, Monika. The Hybrid Research Method Used for (Un)Planned Bratislava Examination and Interpretation . DOI 10.13164/phd.fa2020.4 In: 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020 - proceedings: Contemporary research despite the crisis. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020, s. 33-41. ISBN 978-80-214-5903-8.

AED

BOČKOVÁ, Monika. Plánovaná rieka = Planner river. The relationship between the Danube and Bratislava in the context of urban planning since 18th century to the present: Vzťah Dunaja a Bratislavy v kontexte mestského plánovania od 18. storočia po súčasnosť In: Point for science 3: Zborník doktorandského výskumu 2022. Bratislava: Spektrum STU , 2022, s. 40-41. ISBN 978-80-227-5228-2.

BOČKOVÁ, Monika. The dual nature of the Danube river's transformation in turn of the 20th century Bratislava In: European City Planning at the turn of the 19th and 20th century: Conference Proceedings. Bratislava: Spektrum STU , 2022, s. 78-84. ISBN 978-80-227-5253-4.

AAB

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta, SZALAY, Peter, HABERLANDOVÁ, Katarína, PASTOREKOVÁ, Laura, BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (ne)plánované mesto. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2020. ISBN 978-80-556-4696-1.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta, SZALAY, Peter, HABERLANDOVÁ, Katarína, PASTOREKOVÁ, Laura, BOČKOVÁ, Monika. Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. 1 vyd. Bratislava: Slovart, 2020. ISBN 978-80-556-4563-6.

AEDA

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta, SZALAY, Peter, HABERLANDOVÁ, Katarína, PASTOREKOVÁ, Laura, BOČKOVÁ, Monika, SMATANOVA, Gabriela. Správa o slovenskej architektúre. 1 vyd. Bratislava: Slovart, 2023. ISBN: 978-80-566-5849-9

Odborná publikačná činnosť

BDD

BOČKOVÁ, Monika. Píšuci architekti: Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011 In: Architektúra & urbanizmus: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ústav stavebníctva a architektúry, 2019, Roč. 53, č. 1-2, s. 116-118. ISSN 0044-8680.

BOČKOVÁ, Monika. Kapitalistický realizmus pre architektov: Chrámy peněz In: Architektúra & urbanizmus: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ústav stavebníctva a architektúry, 2023, (v tlači)

BDE

BOČKOVÁ, Monika. Kirche der Seligen Maria Restituta in Brünn: Unter dem Regenbogen In: Architektur aktuell: Magazin für Architektur. Viedeň. 2021, č. 12, s. 70-83. ISSN 0570-6602.

BDF

BOČKOVÁ, Monika. Rieka ako projekt. In: Koncept magazín: Podoby súčasnej architektúry. Bratislava: Vydavateľstvo JAGA, 2023, Roč. 1, č. 4, s. 50-57. ISSN 2730-0005

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=13318&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia