Historický ústav SAV
 
Medzinárodné projekty English version

Programy: COST

Nová fáza vo výskume východoeurópskej kultúry disentu (New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent)
Zodpovedný riešiteľ: Adam Hudek
Trvanie projektu: 16.10.2017 / 15.4.2022
Evidenčné číslo projektu: CA16213

Who cares in Europe?
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Voľanská
Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV: Gabriela Dudeková Kováčová
Trvanie projektu: 20.3.2019 / 19.3.2023
Evidenčné číslo projektu: COST – CA 11819

Programy: International Visegrad Found (IVF)

Mapping and Boosting Digital Humanities in the Visegrad region
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Michela
Trvanie projektu: 1.11.2021 / 30.4.2023
Evidenčné číslo projektu: 22120096

Programy: Multilaterálne - iné

Medzinárodná bibliografia historických vied (International Bibliography of Historical Sciences)
Zodpovedný riešiteľ: Veronika Pauková
Trvanie projektu: 1.1.1998 /
Evidenčné číslo projektu: nemá číslo

Programy: Iné

Konfesní pluralita a knižní kultura v prostřední jednoty bratrské na počátku 17. století (Confessional plurality and book culture in the milieu of the Unity of the Brethren at the beginning of the 17th century)
Zodpovedný riešiteľ: Viliam Čičaj
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022
Evidenčné číslo projektu: GA20-10953S

Towards a common regional history of our nation building strategies. Traveling directors, musicians
Zodpovedný riešiteľ: Jana Laslavíková
Trvanie projektu: 15.9.2020 / 1.6.2022
Evidenčné číslo projektu: Project ID: 22010445
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: HAS Institute for Musicology of the Research Centre for the Humanities

Národné hnutia a prechodné štruktúry v Európe (NISE) (National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE))
Zodpovedný riešiteľ: Ladislav Vörös
Trvanie projektu: 15.2.2013 /
Evidenčné číslo projektu: nemá číslo

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy (Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból))
Zodpovedný riešiteľ: Ladislav Vörös
Trvanie projektu: 1.11.2020 / 31.10.2024
Evidenčné číslo projektu: OTKA, K 134378

Ukončené programy:

Antisemitizmus na medzivojnovom Slovensku a v Rakúsku (1918 – 1938)
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.3.2018

Bibliografia k dejinám krajín stredovýchodnej Európy
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Web stránka projektu: www.uni-marburg.de/herder-institut/
Doba trvania: 1.4.1997 -

Encyklopedie českých právních dějin. 10 sv.
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londák Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016

Medzinárodná bibliografia historických vied
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Doba trvania: 1.1.1998 -

Medzinárodná mediavalistická bibliografia pre štúdium dejín stredoveku 450-1500
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ďurková Mária
Doba trvania: 1.4.1991 -

Modernizačné projekty v strednej a juhovýchodnej Európe: Teória, sociálna realita, medzinárodný kontext.
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Holec Roman CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. Digitálny rámec multilaterálnej spolupráce na európskej intelektuálnej histórii
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 27.4.2018

Situovanie materiálu a znalosti v dejinách chémie. Miesta a siete formovania odboru a priemyselnej praxe, 1760-1840
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Konečný Peter
Web stránka projektu: http://www.situatingchemistry.com/members.html
Doba trvania: 1.9.2012 -

Utváranie francúzskych znalostí o strednej Európe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2018


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia