Historický ústav SAV
 
Vedeckí pracovníci HÚ SAV English version

Počet členov Akademickej obce: 93

Zoznam členov Akademickej obce

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD. Abaffyová, Lenka Vedecký pracovník
PhDr., PhD. Arpáš, Róbert Vedecký pracovník
PhDr., PhD. Bada, Michal Vedecký pracovník
Mgr., PhD. Bednárová, Marcela Vedecký pracovník
Mgr., PhD. Benko, Juraj Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Bystrický, Peter Vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Bystrický, Valerián Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc. Čičaj, Viliam Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc. Dangl, Vojtech Vedecký pracovník
Mgr., PhD. Dudeková, Gabriela Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Duchoňová, Diana Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Ďurčo, Michal Interný doktorand
PhDr. Ďurková, Mária Odborný pracovník VŠ
PhDr., DrSc. Dvořáková, Daniela Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc. Fabricius, Miroslav Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Fabriciusová, Miroslava Odborný pracovník VŠ
PhDr., CSc. Falisová, Anna Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Ferenčuhová, Bohumila Vedúci vedecký pracovník
PhDr., PhD. Fiamová, Martina Vedecký pracovník
PhDr., CSc. Frimmová, Eva Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Fundárková, Anna Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Guba, Ivan Interný doktorand
PhDr., DrSc. Hallon, Ľudovít Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Hanula, Matej Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Hertel, Maroš Vedecký pracovník
Mgr. Herucová, Angelika Interný doktorand
Mgr., PhD. Hlavačková, Miriam Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Hlavinka, Ján Vedecký pracovník
Prof., PhDr., CSc. Holec, Roman Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Hollý, Karol Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Homoľa, Tomáš Vedecký pracovník
Mgr. Hrica, Juraj Interný doktorand
Mgr., PhD. Hudáček, Pavol Vedecký pracovník
Mgr., PhD. Hudek, Adam Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc. Ivaničková, Edita Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc. Ivantyšynová, Tatiana Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Jaksicsová, Vlasta Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Janura, Tomáš Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Kalina, Juraj Interný doktorand
PhDr., CSc. Kamenec, Ivan Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc. Kázmerová, Ľubica Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Kodajová, Daniela Vedecký pracovník
Prof., PhDr., CSc. Kohútová, Mária Samostatný vedecký pracovník
Doc., Mgr., PhD. Kollárová, Ivona Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Konečný, Peter Interný doktorand
PhDr., DrSc. Kováč, Dušan Vedúci vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Kowalská, Eva Vedúci vedecký pracovník
Mgr. Krákorník, Peter Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD. Kšiňan, Michal Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Kušniráková, Ingrid Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc. Lengyelová, Tünde Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Londák, Miroslav Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc. Londáková, Elena Samostatný vedecký pracovník
Prof., PhDr., CSc. Lukačka, Ján Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Lysá, Žofia Vedecký pracovník
Mgr., PhD. Macho, Peter Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc. Mannová, Elena Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Mešková Hradská, Katarína Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc. Michálek, Slavomír Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD. Michela, Miroslav Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc. Morovics, Miroslav Tibor Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Nemec, Miroslav Interný doktorand
Mgr. Oravec, Marek Interný doktorand
Mgr., PhD. Osyková, Linda Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Pavčík, Filip Interný doktorand
Doc., PhDr., DrSc. Pešek, Jan Vedúci vedecký pracovník
Mgr. Posch, Martin Interný doktorand
Mgr., PhD. Roguľová, Jaroslava Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Sabol, Miroslav Vedecký pracovník
Mgr. Sedliaková, Alžbeta Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD. Segeš, Dušan Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD. Schvarc, Michal Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc. Sikora, Stanislav Samostatný vedecký pracovník
Mgr., CSc. Steinhübel, Ján Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Szabó, Miloslav Vedecký pracovník
Mgr., PhD. Szeghyová, Blanka Vedecký pracovník
doc., PhD. Šoltés, Peter Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Špilka, Jozef Interný doktorand
PhDr., PhD. Štefánik, Martin Samostatný vedecký pracovník
PhDr. Vlasko, Vladimír Interný doktorand
Mgr., PhD. Vörös, Ladislav Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD. Zavacká, Marína Samostatný vedecký pracovník

PhDr., CSc.

Žatkuliak, Jozef Vedúci vedecký pracovník

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Slovenská akadémia vied


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2017 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia