Historický ústav SAV
 
Akreditačná dokumentácia HÚ SAV, v. v. i. English version

Rok 2023

Výsledky medzinárodnej akreditácie SAV

Historický ústav SAV, v. v. i. na základe medzinárodnej akreditácie SAV 2022 (za roky 2016 – 2021) patrí medzi inštitúcie s viditeľnosťou na európskej úrovni, s hodnotením B: „Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia prispieva hodnotnými výsledkami k rozvoju vednej oblasti v Európe.“

Viac informácií o evalvácii nájdete na stránke https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-evaluation-2016 a na našej stránke https://www.history.sav.sk/index.php?id=akreditacna-dokumentacia

Profil kvality, ktorý získal Historický ústav SAV, v. v. i. v Periodickom hodnotení VER (Verification of Excellence in Research) výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 2022 od medzinárodného panelu hodnotiteľov vo vednej oblasti historické vedy za publikačnú produkciu v rokoch 2014 – 2019:

Formát dokumentu: WORD | PDF


Rok 2022

Questionnaire

Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences

Period: January 1, 2016 – December 31, 2021

Formát PDF: English version


Rok 2016

Questionnaire

Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences

Period: January 1, 2012 – December 31, 2015

Formát PDF: English version


Rok 2011

Správa o činnosti za rok 2011
Verzia
WORD | PDF | ZIP

Dotazník

Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011
Formát PDF: Slovak version


Rok 2007

Správa o činnosti za rok 2007
Verzia
WORD | PDF | ZIP

Dotazník

Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006
Formát PDF: Slovak version | English version

Doplnky a opravy publikačnej činnosti za roky 2003 - 2006
Verzia WORD | PDF | ZIP


Rok 2003

Správa o činnosti za rok 2003
Verzia
WORD | PDF | ZIP

Akreditácia


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia