Historický ústav SAV
 
Department of Medieval history Slovenská verzia

The department carries out basic research of national history form the ancient times till the beginning of the 16th century. It systematically prepares editions of historical and narrative sources for publication. Works on monographs and scholarly articles form the ancient history. The Department gives special attention to the development of settlement in Slovakia, the ethno-genesis of Slovaks, social stratification, the role of church and towns.

The Head of the Department:

PhDr. Martin Štefánik, PhD. PhDr. Martin Štefánik, PhD.
Fields of scientific interest: Medieval urban history, medieval mining history and metal trade, contacts with Italy
E-mail: martin.stefanik@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Researchers:

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.
Fields of scientific interest: Later middle age history of Hungarian Kingdom (with the main focus on 15th century), mostly the aristocracy, also the court culture, communication, woman in medieval society, daily life during Middle Ages, zoohistory. Editing Middle Age sources
E-mail: daniela.dvorakova@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Mgr. Miriam Hlavačková, PhD. PhDr. Miriam Hlavačková, PhD.
Fields of scientific interest: Ecclesiastical history during the High Middle Ages, history of medieval culture and scholarship
E-mail: histmira@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc. Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Fields of scientific interest: History of settlement of Slovakia, formation of nobility in Slovakia, castle history, urban history, regional history (with the focus on the Nitra County)
E-mail: jan.lukacka@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Mgr. Ján Steinhübel, CSc. Ján Steinhübel, CSc.
Fields of scientific interest: Early Middle Ages, Great Moravia and the beginnings of Hungarian kingdom
E-mail: jan.steinhubel@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Mgr. Peter Bystrický, PhD. Peter Bystrický, PhD.
Fields of scientific interest: Pre- and Early Slavic history of Slovakia, Migration Period, Byzantine Empire
E-mail: bystricky.peter@outlook.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Mgr. Pavol Hudáček, PhD. Pavol Hudáček, PhD.
Fields of scientific interest:  obdobie Arpádovcov (1000 – 1301), kráľovské lesy, stredoveké mestá a šľachta na východnom Slovensku
E-mail: pavolhudacek81@gmail.com
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Mgr. Žofia Lysá, PhD. Žofia Lysá, PhD.
Fields of scientific interest: Urban history of 13th and 4th century, social structure of medieval Bratislava, urban law
E-mail: zofia.lysa@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Tomáš Homoľa, PhD.
Fields of scientific interest:  Zahraničná politika Uhorska počas vlády Mateja Korvína
E-mail: tomas.homola@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Dušan Zupka, PhD.
Fields of scientific interest:
E-mail: tomas.homola@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Angelika Herucová, PhD.
Téma: Úrad palatína v Uhorsku do konca 14. storočia
E-mail: angelika.herucova@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Doctoral students:

Mgr. Matej Harvát
Téma: Veľkomoravský vývoj od kmeňa k štátu
E-mail: matej.harvat@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Mgr. Marek Oravec
Téma: Luxus a vznešenosť v živote uhorskej stredovekej šľachty v 13. st.
E-mail: marek.oravec@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Mgr. Marek Druga
Téma: Fundačný a donačný proces v benediktínskych kláštoroch stredovekého Uhorska (11. – 13. storočie)
E-mail: marek.druga@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 110

Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2019 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia