Historický ústav SAV
 
PhD. students Slovenská verzia

Internal doctoral students of IH SAS

Mgr. Miroslav Nemec
Topic: The development of the county judiciary in the Liptov region during the 18th century.
Supervisor: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Mgr. Silvester Trnovec
Topic: Specific Features of the French Colonial Policy in Sub-Saharan Africa: The Cultural Assimilation and Implementation of Racial Theories in Political Practice in the French West Africa. A case study of Senegal 1900-1945.
Supervisor: doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.

Mgr. Denisa Uhliarová
Topic: Between Tradition and Modernity: Bhils of the Northern Gujarat and the Transformation Processes of Modernization.
Supervisor: PhDr. Anna Rácová, CSc.

Mgr. Alžbeta Szomolaiová
Topic: Egypt During the First Decade of the Rule of Husní Mubárak, 1981-1991.
Supervisor: prof., PhDr. Karol R. Sorby, DrSc.

Mgr. Michal Ďurčo
Topic: The development of the road infrastructure as a precondition for the social and economic advancement of the Slovak regions from 1918 till 1938.
Supervisor: PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.

Mgr. Juraj Kalina
Topic: Activities of the western intelligence services in Slovakia during the 1st half of the 1950s.
Supervisor: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

Mgr. Marek Oravec
Topic: Luxury and splendour in the life of Hungarian medieval nobility in the 13th century.
Supervisor: PhDr. Daniela Dvořáková, CSc.

Mgr. Filip Pavčík
Topic: Cultural development in Slovakia during 1950s.
Supervisor: PhDr. Elena Londáková, CSc.

Mgr. Martin Posch
Topic: Slovaks in the western resistance during the Wold War II – paratroopers dropped on the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Slovak State.
Supervisor: PhDr. Michal Schvarc, PhD.

Mgr. Martina Benčuríková
Topic: Protiteroristické opatrenia počas vlády Helmuta Schmidta
Supervisor: PhDr. Edita Ivaničková, CSc.

Mgr. Marek Druga
Topic: Benediktínske kláštory, donátori a zakladateľské práva v stredovekom Uhorsku (11. – 13. storočie)
Supervisor: PhDr. Miriam Hlavačková, PhD.

Mgr. Radka Palenčárová
Topic: Kriminalita a kriminalizácia žien v období raného novoveku
Supervisor: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Mgr. Matej Harvát
Topic: Veľkomoravský vývoj od kmeňa k štátu
Supervisor: PhDr. Ján Steinhübel, CSc.

Mgr. Milan Georgievski
Topic: Mestské elity v 16. storočí na príklade Banskej Bystrice
Supervisor: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Mgr. Oliver Zajac
Topic: Konfrontácia Habsburskej monarchie s fenoménom poľského alebo srbského exilu v 1. polovici 19. storočia
Supervisor: PhDr. Eva Kowalská, DrSc.

Mgr. Barbora Jakobyová
Topic: Postavenie sociálne odkázaných skupín na Slovensku v medzivojnovom období
Supervisor: PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.

Mgr. Barbora Buzássyová
Topic: Univerzity na Slovensku v 20. storočí v (stredo)európskom kontexte
Supervisor: PhDr. Adam Hudek, PhD.


Doctoral study - further information on the postgraduate program


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2019 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia