Historický ústav SAV
 
Department of Early modern history Slovenská verzia

The department carries out basic research of economic, social, ecclesiastical and cultural history of Slovakia from the 16th to the 18th century in Central European context. The research is focused on political development during the period of Anti-Habsburg uprisings; history of mining and metallurgy; social, religious and ethnic structure of the population and its educational level. The research is aimed also on the themes from the history of everydayness and the position of women in society.

The Head of the Department:

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Fields of scientific interest: Early Modern Age, social history, gender history, history of everydayness
E-mail: tunde.lengyelova@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 220

Researchers:

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Fields of scientific interest: History of Slovakia during the Early Modern Period, cultural history
E-mail: viliam.cicaj@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 218

Mgr. Diana Duchoňová, PhD. Diana Duchoňová, PhD.
Fields of scientific interest: Aristocratic courts during the Early Modern Period, history of noble families, aristocracy and everydayness, history of criminality
E-mail: histdidi@savba.sk
Phone:  +421 02 5292 5753 line 220

PhDr. Eva Frimmová, CSc. PhDr. Eva Frimmová, DrSc.
Fields of scientific interest: History of book publishing in Slovakia in the 15th and 16th century, cultural history during the renaissance period, humanists and their relationship to Slovakia – their activities and works, historiography of the Early Modern Age
E-mail: eva.frimmova@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 220

Mgr. Anna Fundárková, PhD. Anna Fundárková, PhD.
Fields of scientific interest: Hungarian nobility, history of Hungarian kingdom and the Habsburg Empire during the Early Modern Period, Pálffy family, political history of Early Modern Period
E-mail: histfund@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 220

Prof., PhDr. Mária Kohútová, CSc. Prof., PhDr. Mária Kohútová, CSc.
Fields of scientific interest: Slovak history during the Early Modern Age (population trends, ecclesiastical history, social structure)
E-mail: maria.kohutova@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 220

PhDr. Michal Bada, PhD. PhDr. Michal Bada, PhD.
Fields of scientific interest: Urban history, History of Bratislava in the Early Modern Period, Early Modern Capitals and Metropoles, Coronations and Festivities, Everyday Life at the end of the Late Middle Ages and in the Early Modern Period
E-mail: michal.bada@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 220

Tomáš Janura, PhD.
Fields of scientific interest: District officials in the 18th century, nobility residences in the 18th century
E-mail: tomas.janura@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 220

Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.

Blanka Szeghyová, PhD.

Fields of scientific interest: Urban History, Social and Intellectual History, History of Law, Judiciary and Judicial Practice, History of Crime and Punishment, Urban Topography and Archontology, History of Hungary in the Late Medieval and Early Modern Periods
E-mail: blanka.szeghyova@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 220

Doctoral students:

Mgr. Milan Georgievski
Téma: Mestské elity v 16. storočí na príklade Banskej Bystrice
E-mail: milan.georgievski@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 220

Mgr. Miroslav Nemec
Téma: Vývoj stoličného súdnistva na Liptove v 18. storočí
E-mail: miroslav.nemec@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 line 220

Mgr. Lenka Pajer
Téma: Šľachtický rod v ranom novoveku podľa vlastného výberu (majetkové pomery, komunikácia, dvorské prostredie, mecenatúra, každodennosť)
E-mail:
Phone: +421 02 5292 5753 kl.

Mgr. Radka Palenčárová
Téma: Kriminalita a kriminalizácia žien v období raného novoveku
E-mail: radka.palencarova@savba.sk
Phone: +421 02 5292 5753 kl. 220

Mgr. Štefan Szalma
Téma: Vybrané aspekty života v pohraničí v období osmanskej okupácie
E-mail:
Phone: +421 02 5292 5753 kl.

Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2019 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia