Historický ústav SAV
 
Mgr. Lenka Pajer Slovenská verzia

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: lenka.pajer@savba.sk

WWW:

Position:
internal doctoral student

Fields of scholarly interest:

history of clothing, Hungarian clothing of the 16th-18th centuries

Education:

Mgr. : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra Dejín umenia, 2011

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 PAJER, Lenka. Francúzska móda v Uhorsku v 18. a 19. storočí [French Fashion in the Kingdom of Hungary in the 18th and 19th Centuries]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 2, s. 14-22. ISSN 1335-4353.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

PAJER, Lenka. Odev detí v Uhorsku v 16. a v 17. storočí [Clothing of children in Hungary in the 16th and 17th centuries]. In Sborník semináře Oděv v historii 2020 : díl čtvrtý ; odborná recenze: Martina Hřibová, František Rybnikář. - Litomyšl : H.R.G. spol. s r. o., 2021, s. 81-104. ISBN 978-80-88320-65-4.

PAJER, Lenka. Pramene pre výskum odevu [Sources for clothing research]. In Sborník semináře Oděv v historii 2020 : díl čtvrtý ; odborná recenze: Martina Hřibová, František Rybnikář. - Litomyšl : H.R.G. spol. s r. o., 2021, s. 5-27. ISBN 978-80-88320-65-4.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

PAJER, Lenka. Uhorský šľachtický odev v 16. a 17. storočí [Ungarische Adelstracht des 16. und 17. Jahrhunderts]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2019, roč. 69, č. 4, s. 30-37. ISSN 1335-4353.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

PAJER, Lenka. Remeslá v textilnej a odevnej výrobe- vývoj, správa, špecializácie. In Sborník semináře Oděv v historii : 3.. - Litomyšl : H.R.G. spol. s r. o., 2019, s. 15-39. ISBN 978-80-88320-18-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

PAJER, Lenka. Hajná, Milena. Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šľechtickem šatníku raného novověku. České Budějovicde: Národní památkový ústav. 2016, 255 s. ISBN 9788087890172. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 744-746. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Šaty chodicí / Milena Hajná. - České Budějovice : Národní památkový ústav, 2016.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=11455&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2022 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia