Historický ústav SAV
 
Contacts Slovenská verzia

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web:
www.history.sav.sk

Secretariat

Anna Heizerová, Janette Horváthová
Phone: +
421 02 5292 5753 line 101
E-mail:
histinst@savba.sk

Institute of History of SAS
Director

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Phone:
+421 02 5292 5753 line 112
E-mail:
slavomir.michalek@savba.sk

Deputy director

Adam Hudek, PhD.
Phone:
+421 02 5292 5753 line 13
E-mail:
adam.hudek@savba.sk

Deputy director

Diana Duchoňová, PhD.
Phone: +421 02 5292 5753 line 13
E-mail:
diana.duchonova@savba.sk

Deputy director, Media and Online Communication

Linda Osyková, PhD.
Phone:
+421 02 5292 5753 line 107
E-mail: linda.osykova@savba.sk

Scientific secretary

Maroš Hertel, PhD.
Phone: +421 02 5292 5753 line 113
E-mail: maros.hertel@savba.sk

Library of the Institute of History of SAS

Phone: +421 02 5292 5753 line 116


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia