Historický ústav SAV
 
PhDr. Mária Ďurková Slovenská verzia

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 17
E-mail: Maria.Durkova@savba.sk

WWW:

Position:
scholarly employee

Fields of scholarly interest:

Historiography of the Institute of History of SAS, keeping files of publications by the researchers of the Institute, medieval history of Slovakia with the focus on settlement and regional history.

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského – odbor archívnictvo a pomocné vedy historické 1978
PhDr. 1985

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Radvaň v stredoveku / Mária Ďurková, Vladimír Sklenka.
In Radvaň : monografia obce / Vladimír Sklenka a kolektív. - Banská Bystrica : DALI-BB,s.r.o. : Centrum pre rozvoj cestovného ruchu : Stredoslovenské múzeum, 2014. - S. 36-45, 254-255.

BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDDB01 Historiografia v Historickom ústave SAV v roku 2010 / Mária Ďurková. - Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, ústavná úloha Historiografia v Historickom ústave SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 521-536.

BDDB02 Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011-2012 / Mária Ďurková [Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences in 2011-2012]. - Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, ústavná úloha Historického ústavu SAV Historiografia v Historickom ústave SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 551-568.

BDDB03 Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2013-2014 / Mária Ďurková. - Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. Ústavná úloha Historického ústavu SAV (2013-2015) Historiografia v Historickom ústave SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 661-678.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 45, Part 1, January - June 2011 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2012. - LII, 574 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI02 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 45, Part 2, July - December 2011 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2012. - xlix, 549 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI03 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 46, Part 1, January - June 2012 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. - xxix, 601 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI04 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 46, Part 2, July -December 2012 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. - xlviii, 539 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI05 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 47, Part 1, January - june 2013 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurková ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2014. - liv, 702 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI06 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 47, Part 2, July- December 2013 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurková ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2014. - xxviii, 741 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1478&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 16
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   19

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 83
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   97

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia