Historický ústav SAV
 
Ing. Miroslav Fabricius, CSc. Slovenská verzia
Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 26
E-mail: miroslav.fabricius@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest::

Economic history 1918 – 1945

Education:

Vysoká škola ekonomická 1974
PhD., CSc. - Ekonomický ústav SAV 1985
Ing. rok 1974

Member of editorial boards:

História revue

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Slobodomurárstvo v českých krajinách a na Slovensku / Miroslav Fabricius [The Freemasons fraternity in Czech lands and in Slovakia].
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 523-539.

ABD02 Výskum dejín národného hospodárstva a ekonomického myslenia na Slovensku / Miroslav Fabricius [The Research of the History of National Economy and the Economic Thinking in Slovakia].
In 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied / vedúci autorského kolektívu Milan Šikula. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. - ISBN 978-80-2241317-6. - S. 171-180.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Bratislavská plodinová burza (1922-1952). Peripetie fungovania jednej inštitúcie / Miroslav Fabricius [The Bratislava commodity exchange (1922-1952). The Varied functioning of an institution].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 215-234.

ADDB02 Formovanie československej ekonomiky (1918-1920) / Miroslav Fabricius [The Formation of the Czechoslovak Economy (1918-1920)]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 627-644.

ADDB03 The Bratislava commodity exchange (1922-1952). The Varied functioning of an institution / Miroslav Fabricius.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 61, Supplement (2013), s. 107-128.

ADDB04 The Formation of the Czechoslovak Economy (1918-1920) / Miroslav Fabricius. - Vega 2/0144/13 Sociálny kontext ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč.62 (2014), Supplement, s.59-77.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Merkantilizmus : podtatranské reminiscencie / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015 ), s. 59-65.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Editorial / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.14 č. 1-2 (2015 ), s.1.

GII02 Editoriál / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015), s. 1.

GII03 Príhovor / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.13 č. 1-2 (2013), s.1.

GII04 Rozhovor : s Erikou Mácsayovou, tajomníčkou a projektovou manažérkou vzdelávacích projektov Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13 č.1-2 (2013), s. 78-79.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1507&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 41
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 68
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 11
Súčet   126

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 19
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 84
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 178
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 16
Súčet   319

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia