Historický ústav SAV
 
Zamestnanci HÚ SAV English version

V súčasnosti má Historický ústav SAV v rôznej forme úväzku spolu 85 zamestnankýň a zamestnancov. Ak sa chcete k ním dovolať, je potrebné najprv vytočiť centrálne tel. číslo 5292 5753. Potom treba počkať, až k Vám prehovorí hlas našej operátorky, po jeho odznení treba stlačiť ešte čísla konkrétnej klapky. Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť!

Titul Meno Telefón Email
Historický časopis 5292 5753 kl. 26 histcaso@savba.sk
História 0908 870871 historia@savba.sk
HÚ SAV 5292 5753 histinst@savba.sk
Slovanské štúdie 5292 5753 histslst@savba.sk
SNKH 5292 5753 histfere@savba.sk
SHS pri SAV 5292 5753 histspol@savba.sk
Doc., PhDr., PhD. Róbert Arpáš 048/ 415 4546 arpas@savbb.sk
PhDr., PhD. Michal Bada 5292 5753 kl. 20 histbada@savba.sk
PhD. Juraj Benko 5292 5753 kl. 22 histenko@savba.sk
Ing. arch., PhD. Monika Bočková 5930 9220 histmobo@savba.sk
PhD. Peter Bystrický 5292 5753 kl. 19 histpbys@savba.sk
PhD. Barbora Buzzásyová 5292 5753 kl. 23 histbabu@savba.sk
  Kamila Bzdušková 5292 5753 kl. 16 histkamb@savba.sk
PhDr., CSc. Viliam Čičaj 5292 5753 kl. 20 histcica@savba.sk
 PhD. József Demmel 5292 5753 kl. 21 histdemm@savba.sk
PhD. Jakub Drábik 5292 5753 kl. 23 histkubo@savba.sk
PhD. Marek Druga 5292 5753 kl. 19 histmadr@savba.sk
PhD. Gabriela Dudeková 5292 5753 kl. 21 histgdud@savba.sk
PhD. Diana Duchoňová 5292 5753 kl. 13 histdidi@savba.sk
PhD. Michal Ďurčo 5292 5753 kl. 24 histmidu@savba.sk
PhDr., DrSc. Daniela Dvořáková 5292 5753 kl. 19 histdvor@savba.sk
Mgr. Miroslava Fabriciusová 5292 5753 kl. 26 histmfab@savba.sk
PhDr., CSc. Anna Falisová 5292 5753 kl. 24 histfali@savba.sk
PhDr., PhD. Martina Fiamová 5292 5753 kl. 22 histfiam@savba.sk
PhD. Anna Fundarková 5292 5753 kl. 20 histfund@savba.sk
PhD. Štefan Gaučík 5292 5753 kl. 21 histgaus@savba.sk
Mgr. Lenka Gregorová 5292 5753 kl. 14 histgreg@savba.sk
PhDr., PhD. Katarína Haberlandová 5930 9225 histkaha@savba.sk
PhDr., DrSc. Ľudovít Hallon 5292 5753 kl. 24 histhall@savba.sk
PhD. Matej Hanula 5292 5753 kl. 22 histmhan@savba.sk
  Anna Heizerová 5292 5753 kl. 11 histahei@savba.sk
PhD. Maroš Hertel 5292 5753 kl. 15 histhero@savba.sk
PhD. Angelika Herucová 5292 5753 kl. 19 histheru@savba.sk
PhDr., PhD. Miriam Hlavačková 5292 5753 kl. 19 histmira@savba.sk
PhD. Ján Hlavinka 5292 5753 kl. 24 histjhla@savba.sk
Prof., PhDr., DrSc. Roman Holec 5292 5753 kl. 21 rh1918@yahoo.com
PhD. Tomáš Homoľa 5292 5753 kl. 19 histthom@savba.sk
  Janette Horváthová 5292 5753 kl. 11 histjane@savba.sk
PhDr., PhD. Katarína Hradská 5292 5753 kl. 22 histhrad@savba.sk
PhD. Pavel Hudáček 5292 5753 kl. 19 histpahu@savba.sk
PhD. Adam Hudek 5292 5753 kl. 13 histhude@savba.sk
PhD. Petra Hudek 5292 5753 kl. 23 histsvar@savba.sk
PhDr., PhD. Vlasta Jaksicsová 5292 5753 kl. 23 histjaks@savba.sk
PhD. Tomáš Janura 5292 5753 kl. 20 histjanu@savba.sk
PhDr., CSc. Ľubica Kázmerová 5292 5753 kl. 22 histluba@savba.sk
PhDr., PhD. Daniela Kodajová 5292 5753 kl. 21 histkoda@savba.sk
Doc., PhD. Ivona Kollárová 5292 5753 kl. 21 knizivon@savba.sk
PhDr., DrSc. Dušan Kováč 5292 5753 kl. 21 histduko@savba.sk
PhDr., DrSc. Eva Kowalská 5292 5753 kl. 21 histkowa@savba.sk
PhD. Lukáš Krajčír 5292 5753 kl. 22 histluka@savba.sk
Mgr. Peter Krákorník 5292 5753 kl. 13 histkrak@savba.sk
Ing. arch., PhD. Laura Krišteková 5930 9220 histkril@savba.sk
PhD. Michal Kšinan 5292 5753 kl. 22 histksin@savba.sk
PhD. Ingrid Kušniráková 5292 5753 kl. 21 histkusn@savba.sk
PhD. Jana Laslavíková 5292 5753 kl. 21 histjala@savba.sk
PhDr., CSc. Tünde Lengyelová 5292 5753 kl. 20 histleng@savba.sk
PhDr., DrSc. Miroslav Londák 5292 5753 kl. 25 histlond@savba.sk
PhDr., CSc. Elena Londáková 5292 5753 kl. 23 histlond@savba.sk
PhD. Žofia Lysá 5292 5753 kl. 19 histlysa@savba.sk
PhD. Peter Macho 5292 5753 kl. 21 histmach@savba.sk
PhDr., CSc. Elena Mannová 5292 5753 kl. 21 histmann@savba.sk
PhDr., DrSc. Slavomír Michálek 5292 5753 kl. 12 histmich@savba.sk
PhD. Jana M. Micháleková 5292 5753 kl. 21 histjmaj@savba.sk
PhD. Miroslav Michela 5292 5753 kl. 22 histmirm@savba.sk
prof., Dr., Ing. arch. Henrieta Moravčíková 5930 9230 usarmoro@savba.sk
RNDr., CSc. Miroslav Morovics 5292 5753 kl. 24 histmoro@savba.sk
PhD. Martin Neumann 5292 5753 kl. 20  
PhD. Linda Osyková 5292 5753 kl. 22 histlidu@savba.sk
Mgr. Veronika Pauková 5292 5753 kl. 16 histnika@savba.sk
PhDr., CSc. Zuzana Poláčková 5292 5753 kl. 23 histzuza@savba.sk
PhD. Martin Posch 5292 5753 kl. 22 histmpos@savba.sk
PhDr., PhD. Jaroslava Roguľová 5292 5753 kl. 22 histrogo@savba.sk
PhDr., PhD. Miroslav Sabol 5292 5753 kl. 24 histmiki@savba.sk
PhD. Dušan Segeš 5292 5753 kl. 23 histsege@savba.sk
PhDr., PhD. Michal Schvarc 5292 5753 kl. 22 histmsch@savba.sk
PhD. Milena Sokolová 5292 5753 kl. 23 histmiso@savba.sk
  Katarína S. Stefaniová 5292 5753 kl. 17 histkast@savba.sk
Mgr., DrSc. Ján Steinhübel 5292 5753 kl. 19 histjast@savba.sk
PhD. Peter Szalay 5930 9296 usarszal@savba.sk
PhD. Štefan Szalma 5292 5753 kl. 20 histssza@savba.sk
PhD. Blanka Szeghyová 5292 5753 kl. 20 histszeg@savba.sk
Doc., PhD. Peter Šoltés 5292 5753 kl. 13 histsolt@savba.sk
PhDr., PhD. Martin Štefánik 5292 5753 kl. 19 histstef@savba.sk
PhD. Agáta Šústová Drelová 5292 5753 kl. 23 histdrel@savba.sk
PhD. Ladislav Vörös 5292 5753 kl. 21 histvoro@savba.sk
PhD. Oliver Zajac 5292 5753 kl. 21 histozaj@savba.sk
PhD. Marína Zavacká 5292 5753 kl. 23 histzava@savba.sk
PhD. Svorad Zavarský 5292 5753 kl. 20 histszav@savba.sk
Doc., PhD. Dušan Zupka 5292 5753 kl. 19 histduzv@savba.sk
Ing. Monika Zvalová 5292 5753 kl. 7 histzval@savba.sk

Interní doktorandi HÚ SAV

V súčasnosti má Historický ústav SAV 15 interných doktorandov. Ak sa chcete k ním dovolať, je potrebné najprv vytočiť centrálne tel. číslo 5292 5753. Potom treba počkať, až k Vám prehovorí hlas našej operátorky, po jeho odznení treba stlačiť ešte čísla konkrétnej klapky. Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť!

Titul Meno Telefón Email
PhDr. Patrik Beňuš 5292 5753 kl. 24 histbene@savba.sk
Mgr. Júlia Čížová 5292 5753 kl. 23 histjula@savba.sk
Mgr. Volodymyr Dmytriiev 5292 5753 kl. 22 volodymyr.dmytriiev@savba.sk
PhDr. Ivan Chylák 5292 5753 kl. 20 histivch@savba.sk
Mgr. Erik Koncz 5292 5753 kl. 20 histerik@savba.sk
Mgr. Simona Kováčová 5292 5753 kl. 22 histsiko@savba.sk
Mgr. Karolína Králiková 5292 5753 kl. 20 histkral@savba.sk
Mgr. Jana Luková 5292 5753 kl. 21 histjana@savba.sk
Mgr. Anastasiia Luzhanytsia 5292 5753 kl. 22 histanas@savba.sk
Mgr. Marek Machýl 5292 5753 kl. 22 histmama@savba.sk
Mgr. Barbora Mlyneková 5292 5753 kl. 24 histbaml@savba.sk
Mgr. Gabriela Smetanová 5292 5753 kl. 20 histsmet@savba.sk
Mgr. Ondrej Šály 5292 5753 kl. 20 histsaly@savba.sk
Mgr. Dorota Tóthová 5292 5753 kl. 21 histdoto@savba.sk
Mgr. Jaroslav Valent 5292 5753 kl. 23 histjava@savba.sk

E-mailová schránka každého pracovníka/doktoranda má aj alias v tvare: meno.priezvisko@savba.sk

Zoznam pracovníkov HÚ SAV nájdete aj na informačnej stránke organizácií SAV - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=18&action=users

Posledná aktualizácia zoznamu bola vykonaná 03.04.2024


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia