Historický ústav SAV
 
Zamestnanci HÚ SAV English version

V súčasnosti má Historický ústav SAV v rôznej forme úväzku spolu 80 zamestnankýň a zamestnancov. Ak sa chcete k ním dovolať, je potrebné najprv vytočiť centrálne tel. číslo 5292 5753. Potom treba počkať, až k Vám prehovorí hlas našej operátorky, po jeho odznení treba stlačiť ešte čísla konkrétnej klapky. Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť!

Titul Meno Telefón Email
Historický časopis 5292 5753 kl. 124 histcaso@savba.sk
História 0908 870871 historia@savba.sk
HÚ SAV 5292 5753 histinst@savba.sk
HÚ SAV - Fax 5292 5753 kl. 201
Slovanské štúdie 5292 5753 kl. 222 histslst@savba.sk
SNKH 5292 5753 kl. 105 histfere@savba.sk
SHS pri SAV 5292 5753 histspol@savba.sk
PhDr., PhD. Róbert Arpáš 048/ 415 4546 arpas@savbb.sk
PhDr., PhD. Michal Bada 5292 5753 kl. 220 histbada@savba.sk
PhD. Juraj Benko 5292 5753 kl. 107 histenko@savba.sk
PhD. Peter Bystrický 5292 5753 kl. 110 histpbys@savba.sk
  Kamila Bzdušková 5292 5753 kl. 116 histkamb@savba.sk
PhDr., CSc. Viliam Čičaj 5292 5753 kl. 218 histcica@savba.sk
 PhD. József Demmel 5292 5753 kl. 107 histdemm@savba.sk
PhD. Jakub Drábik 5292 5753 kl. 121 histkubo@savba.sk
PhD. Gabriela Dudeková 5292 5753 kl. 224 histgdud@savba.sk
PhD. Diana Duchoňová 5292 5753 kl. 220 histdidi@savba.sk
PhDr. Mária Ďurková 5292 5753 kl. 115 histdurk@savba.sk
Simona Ďurková 5292 5753 kl. 114 histsima@savba.sk
PhDr., DrSc. Daniela Dvořáková 5292 5753 kl. 110 histdvor@savba.sk
Ing., CSc. Miroslav Fabricius 5292 5753 kl. 118 histfabr@savba.sk
Mgr. Miroslava Fabriciusová 5292 5753 kl. 124 histmfab@savba.sk
PhDr., CSc. Anna Falisová 5292 5753 kl. 103 histfali@savba.sk
PhDr., DrSc. Bohumila Ferenčuhová 5292 5753 kl. 105 histfere@savba.sk
PhDr. Martina Fiamová 5292 5753 kl. 107  
PhDr., DrSc. Eva Frimmová 5292 5753 kl. 220 histfrim@savba.sk
PhD. Anna Fundarková 5292 5753 kl. 220 histfund@savba.sk
PhD. Štefan Gaučík 5292 5753 kl. 224 histgaus@savba.sk
Mgr. Lenka Gregorová   histgreg@savba.sk
PhDr., PhD. Katarína Haberlandová 02 5930 9225  
PhDr., DrSc. Ľudovít Hallon 5292 5753 kl. 104 histhall@savba.sk
PhD. Matej Hanula 5292 5753 kl. 107 histmhan@savba.sk
  Mária Hardenová    
  Anna Heizerová 5292 5753 kl. 101 histahei@savba.sk
PhD. Maroš Hertel 5292 5753 kl. 113 histhero@savba.sk
PhD. Angelika Herucová 5292 5753 kl. 110 histheru@savba.sk
PhDr., PhD. Miriam Hlavačková 5292 5753 kl. 110 histmira@savba.sk
PhD. Ján Hlavinka 5292 5753 kl. 102 histjhla@savba.sk
Prof., PhDr., CSc. Roman Holec 5292 5753 kl. 224 rh1918@yahoo.com
PhD. Karol Hollý 5292 5753 kl. 102 histholy@savba.sk
PhD. Tomáš Homoľa 5292 5753 kl. 110 histthom@savba.sk
  Janette Horváthová 5292 5753 kl. 101 histjane@savba.sk
PhDr., PhD. Katarína Hradská 5292 5753 kl. 106 histhrad@savba.sk
PhD. Pavel Hudáček 5292 5753 kl. 110 histpahu@savba.sk
PhD. Adam Hudek 5292 5753 kl. 102 histhude@savba.sk
PhDr., CSc. Edita Ivaničková 5292 5753 kl. 120 histivan@savba.sk
PhDr., PhD. Vlasta Jaksicsová 5292 5753 kl. 121 histjaks@savba.sk
PhD. Tomáš Janura 5292 5753 kl. 220 histjanu@savba.sk
PhDr., CSc. Ivan Kamenec 5292 5753 kl. 105 histkame@savba.sk
PhDr., CSc. Ľubica Kázmerová 5292 5753 kl. 106 histluba@savba.sk
PhDr., PhD. Daniela Kodajová 5292 5753 kl. 222 histkoda@savba.sk
Prof., PhDr., CSc. Mária Kohútová 5292 5753 kl. 220 histkohu@savba.sk
Doc., PhD. Ivona Kollárová 5292 5753 kl. 224 knizivon@savba.sk
PhDr., DrSc. Dušan Kováč 5292 5753 kl. 109 histduko@savba.sk
PhDr., DrSc. Eva Kowalská 5292 5753 kl. 224 histkowa@savba.sk
Mgr. Peter Krákorník 5292 5753 kl. 108 histkrak@savba.sk
Ing. arch., PhD. Laura Krišteková 02 5930 9220  
PhD. Michal Kšinan 5292 5753 kl. 107 histksin@savba.sk
PhD. Ingrid Kušniráková 5292 5753 kl. 223 histkusn@savba.sk
PhD. Jana Laslavíková    
PhDr., CSc. Tünde Lengyelová 5292 5753 kl. 220 histleng@savba.sk
PhDr., DrSc. Miroslav Londák 5292 5753 kl. 123 histlond@savba.sk
PhDr., CSc. Elena Londáková 5292 5753 kl. 123 histlond@savba.sk
Prof. PhDr., CSc. Ján Lukačka 5292 5753 kl. 110 histluka@savba.sk
PhD. Žofia Lysá 5292 5753 kl. 110 histlysa@savba.sk
PhD. Peter Macho 5292 5753 kl. 224 histmach@savba.sk
PhDr., CSc. Elena Mannová 5292 5753 kl. 221 histmann@savba.sk
PhDr., DrSc. Slavomír Michálek 5292 5753 kl. 112 histmich@savba.sk
PhD. Miroslav Michela 5292 5753 kl. 107 histmirm@savba.sk
prof., Dr., Ing. arch. Henrieta Moravčíková 02 5930 9230  
RNDr., CSc. Miroslav Morovics 5292 5753 kl. 104 histmoro@savba.sk
PhD. Linda Osyková 5292 5753 kl. 107 histlidu@savba.sk
PhDr., DrSc., Doc. Jan Pešek 5292 5753 kl. 109 histpese@savba.sk
PhDr., PhD. Jaroslava Roguľová 5292 5753 kl. 107 histrogo@savba.sk
PhDr., PhD. Miroslav Sabol 5292 5753 kl. 102 histmiki@savba.sk
Mgr. Alžbeta Sedliaková 5292 5753 kl. 116 histalse@savba.sk
PhD. Dušan Segeš 5292 5753 kl. 122 histsege@savba.sk
PhDr., PhD. Michal Schvarc 5292 5753 kl. 107 histmsch@savba.sk
PhDr., CSc. Stanislav Sikora 5292 5753 kl. 123 histsiko@savba.sk
PhD. Milena Sokolová    
Mgr., CSc. Ján Steinhübel 5292 5753 kl. 110 histjast@savba.sk
PhD. Peter Szalay 02 5930 9296  
PhD. Blanka Szeghyová 5292 5753 kl. 220 histszeg@savba.sk
Doc., PhD. Peter Šoltés 5292 5753 kl. 223 histsolt@savba.sk
PhDr., PhD. Martin Štefánik 5292 5753 kl. 110 histstef@savba.sk
PhD. Agáta Šústová Drelová 5292 5753 kl. 122 histdrel@savba.sk
PhD. Ladislav Vörös 5292 5753 kl. 223 histvoro@savba.sk
PhD. Marína Zavacká 5292 5753 kl. 122 histzava@savba.sk
PhD. Dušan Zupka 5292 5753 kl. 110 histduzv@savba.sk

Interní doktorandi HÚ SAV

V súčasnosti má Historický ústav SAV 14 interných doktorandov. Ak sa chcete k ním dovolať, je potrebné najprv vytočiť centrálne tel. číslo 5292 5753. Potom treba počkať, až k Vám prehovorí hlas našej operátorky, po jeho odznení treba stlačiť ešte čísla konkrétnej klapky. Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť!

Titul Meno Telefón Email
Mgr. Martina Benčuríková 5292 5753 kl. 122 histmben@savba.sk
Mgr. Barbora Buzássyová 5292 5753 kl. 102 histbabu@savba.sk
Mgr. Marek Druga 5292 5753 kl. 110 histmadr@savba.sk
Mgr. Michal Ďurčo 5292 5753 kl. 104 histmidu@savba.sk
Mgr. Milan Georgievski 5292 5753 kl. 220 histgeor@savba.sk
Mgr. Matej Harvát 5292 5753 kl. 110 histhary@savba.sk
Mgr. Jozef Hyrja    
Mgr. Barbora Jakobyová 5292 5753 kl. 107 histbaja@savba.sk
Mgr. Juraj Kalina 5292 5753 kl. 123 histjuka@savba.sk
Mgr. Lenka Pajer    
Mgr. Radka Palenčárová 5292 5753 kl. 220 histrpal@savba.sk
Mgr. Filip Pavčík 5292 5753 kl. 123 histpavc@savba.sk
Mgr. Martin Posch 5292 5753 kl. 107 histmpos@savba.sk
Mgr. Štefan Szalma    
Mgr. Petra Švardová 5292 5753 kl. 122  
Mgr. Oliver Zajac 5292 5753 kl. 224 histozaj@savba.sk

E-mailová schránka každého pracovníka/doktoranda má aj alias v tvare: meno.priezvisko@savba.sk

Zoznam pracovníkov HÚ SAV nájdete aj na informačnej stránke organizácií SAV - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=18&action=users

Posledná aktualizácia zoznamu bola vykonaná 10.05.2018


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2019 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia