Akreditačná dokumentácia

Rok 2023

Výsledky medzinárodnej akreditácie SAV

Historický ústav SAV, v. v. i. na základe medzinárodnej akreditácie SAV 2022 (za roky 2016 – 2021) patrí medzi inštitúcie s viditeľnosťou na európskej úrovni, s hodnotením B: „Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia prispieva hodnotnými výsledkami k rozvoju vednej oblasti v Európe.“

Viac informácií o evalvácii nájdete na stránke https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-evaluation-2016 a na našej stránke https://history.sav.sk/dokumenty/akreditacna-dokumentacia/

Profil kvality, ktorý získal Historický ústav SAV, v. v. i. v Periodickom hodnotení VER (Verification of Excellence in Research) výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 2022 od medzinárodného panelu hodnotiteľov vo vednej oblasti historické vedy za publikačnú produkciu v rokoch 2014 – 2019:

Formát dokumentu: WORD | PDF


Rok 2022

Questionnaire

Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences

Period: January 1, 2016 – December 31, 2021

Formát PDF: English version


Rok 2016

Questionnaire

Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences

Period: January 1, 2012 – December 31, 2015

Formát PDF: English version


Rok 2011

Správa o činnosti za rok 2011
Verzia WORD | PDF | ZIP

Dotazník

Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011
Formát PDF: Slovak version


Rok 2007

Správa o činnosti za rok 2007
Verzia WORD | PDF | ZIP

Dotazník

Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006
Formát PDF: Slovak version | English version

Doplnky a opravy publikačnej činnosti za roky 2003 – 2006
Verzia WORD | PDF | ZIP


Rok 2003

Správa o činnosti za rok 2003
Verzia WORD | PDF | ZIP

Dotazník k akreditácii Historického ústavu SAV (za obdobie od 1.1.1999 – 31.12.2002) | PDF