Medzinárodné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

Medzinárodná bibliografia historických vied
International Bibliography of Historical Sciences
Doba trvania:1. 1. 1998 –
Evidenčné číslo:nemá číslo
Program:Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Pauková Veronika
Anotácia:
Partnerské krajiny:Argentína, Belgicko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Japonsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Švajčiarsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, USA
NISE - Národné hnutia a prechodné štruktúry v Európe (NISE)
National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)
Doba trvania:15. 2. 2013 –
Evidenčné číslo:
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:Vörös Ladislav, PhD.
Anotácia:Charakteristika: medzinárodná sieť inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom nacionalizmu a regionálnych hnutí. NISE je priekopníckou organizáciou v Európe v oblasti využívania digitálnych technológií v spoločenskovednom výskume (tzv. digital humanities) – členským organizáciám (teda aj HÚ SAV) umožňujú prístup k používaniu softvérových riešení (softvér DIANE) na spracúvanie sériových dát ohľadne nacionalistických hnutí v Európe (či už ide o dáta v súvislosti s osobami, organizáciami alebo štruktúrami).
Partnerské krajiny:Slovensko
Webová stránka projektu:http://www.nise.eu
Projekt slovensko-rakúskej knihy o spoločných dejinách
Projekt Österreichisch-slowakisches Geschichtsbuch
Doba trvania:1. 6. 2022 –
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Segeš Dušan, M.A., PhD.
Anotácia:Realizáciu projektu financuje a organizačne zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Partnerské krajiny:Rakúsko
Poľská kampaň 1939 – syntéza
Kampania Polska 1939 roku – Synteza
Doba trvania:1. 5. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo:
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Segeš Dušan, M.A., PhD.
Feminizmus a politika v medzivojnovej Strednej Európe a na Balkáne (1923–1939)
Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939)
Doba trvania:1. 2. 2022 – 31. 1. 2025
Evidenčné číslo:HFRI – Hellenic Foundation for Research and Innovation), no. 3050
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:Dudeková Kováčová Gabriela, PhD.
Národ, adaptácia, integrácia. Sociálno-ekonomické a environmentálne problémy v Bulharsku a na Slovensku v 20. a v 21. storočí
Nation, Adaptation, Integration. Socio-economic and Environmental Problems in Bulgaria and Slovakia in 20th and in 21th century
Doba trvania:1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:BAS-SAS-2023-07
Program:Mobility
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Hallon Ľudovít, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Ďurčo Michal, PhD., prof. PhDr. Holec Roman, DrSc., PhDr. Sabol Miroslav, PhD.
Veľká vojna a jej dlhotrvajúce dôsledky. 450 rakúsko-uhorských vojakov pochovaných v Krypte Santa Maria dell’ Anima v Ríme
The Great War and its longlasting Consequences. The 460 Austro-Hungarian Soldiers buried in the Crypt of Santa Maria dell’ Anima in Rome
Doba trvania:1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:Dudeková Kováčová Gabriela, PhD.
Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy
Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)
Doba trvania:1. 11. 2020 – 31. 10. 2024
Evidenčné číslo:OTKA, K 134378
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:Vörös Ladislav, PhD.