Správna rada

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
predseda

Mgr. Matej Hanula, PhD.
podpredseda

Členovia:

Mgr. Peter Bystrický, PhD.
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Mgr. Dušan Segeš, PhD.

Zápisnice správnej rady HÚ SAV, v. v. i.