Oddelenie dejín 19. storočia

Vykonáva základný výskum slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte a čiastočne všeobecných dejín od konca 18. storočia do roku 1918 s ťažiskovým zameraním na politické, kultúrne a ekonomicko-sociálne dejiny. Dosiahnuté vedecké výsledky sa prezentujú vo forme monografií, štúdií a kolektívnych prác.

Zoznam pracovníkov oddelenia

TitulMenoE-mailTelefón
PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
prof. PhDr., DrSc.02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
Doc., PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., DrSc.02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., DrSc.02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
Mgr.
PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., CSc.02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
Doc., PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
Mgr.
PhD.02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.02/ 5292 5753 kl. 21