Oddelenie dejín 20. storočia

Vykonáva základný výskum slovenských a čiastočne všeobecných dejín v rokoch 1918-1945. Spracováva problematiku politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín. Dosiahnuté vedecké výsledky sa prezentujú vo forme monografií, štúdií a kolektívnych prác.

Zoznam pracovníkov oddelenia

TitulMenoE-mailTelefón
PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
PhD.02/ 5292 5753 kl. 15
PhD.02/ 5292 5753 kl. 24
PhDr., CSc.02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
PhD.
PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
Mgr.
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.02/ 5292 5753 kl. 23