Témy doktorandského štúdia

Rok 2023

Doktorandské štúdium 2023 / 2024

UK BA – Študijný odbor historické vedy – Program slovenské dejiny – PDF

UMB BB – Študijný odbor historické vedy – Program slovenské dejiny – PDF

UK BA – Študijný odbor historické vedy – Program všeobecné dejiny – PDF


Rok 2022

Doktorandské štúdium 2022 / 2023

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UMB BB – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny – PDF


Rok 2021

Doktorandské štúdium 2021 / 2022

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UMB BB – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny – PDF


Rok 2020

Doktorandské štúdium 2020 / 2021

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny – PDF


Rok 2019

Doktorandské štúdium 2019 / 2020

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UMB BB – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny – PDF


Rok 2018

Doktorandské štúdium 2018 / 2019

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UMB BB – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny – PDF


Rok 2017

Doktorandské štúdium 2017 / 2018

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UMB BB – Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

UK BA – Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny – PDF


Rok 2016

Doktorandské štúdium 2016 / 2017

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny – PDF


Rok 2015

Doktorandské štúdium 2015 / 2016

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny – PDF


Rok 2014

Doktorandské štúdium 2014 / 2015

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny – PDF

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny – PDF


Rok 2013

Doktorandské štúdium 2013 / 2014

Témy s FF UK Bratislava – PDF

Témy FHV UMB Banska Bystrica – PDF


Rok 2012

Doktorandské štúdium 2012 / 2013

Témy s FF UK Bratislava – PDF

Témy FHV UMB Banska Bystrica – PDF


Rok 2011

Doktorandské štúdium 2011 / 2012

Témy – PDF


Rok 2010

Doktorandské štúdium 2010 / 2011

Témy – PDF


Rok 2009

Doktorandské štúdium 2009 / 2010

Témy – PDF


Rok 2008

Doktorandské štúdium 2008 / 2009

Témy – PDF


Rok 2007

Doktorandské štúdium 2007 / 2008

Témy – PDF


Rok 2006

Doktorandské štúdium 2006 / 2007 externej vzdelávacej inštitúcie.

Témy – RTF