Medzinárodný poradný výbor

Prof. Dr. Judit Pál
Fakulta histórie a filozofie Univerzity Babeș-Bolyai v Kluži (Rumunsko)

Prof. Dr. Katalin Szende
Katedra medievistiky, Stredoeurópska univerzita (Maďarsko)

Dr. Marko Zajc
Inštitút pre súčasné dejiny (Slovinsko)

Doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, PhD.
Masarykov ústav a archív AV ČR, Fakulta sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika)