Oddelenie dejín raného novoveku

Vykonáva základný výskum v oblasti hospodárskych, politických, sociálnych, cirkevných a kultúrnych dejín Slovenska v 16.-18. storočí, v kontexte stredoeurópskeho vývoja. Výskum sa orientuje na politický vývoj počas stavovských povstaní; dejiny baníctva a hutníctva; sociálnu, náboženskú a národnostnú štruktúru obyvateľstva a jeho vzdelanostnú úroveň. Sústreďuje sa na otázky dejín každodennosti, postavenia žien v spoločnosti.

Zoznam pracovníkov oddelenia

TitulMenoE-mailTelefón
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 20
PhDr., CSc.02/ 5292 5753 kl. 20
PhD.02/ 5292 5753 kl. 20
M.A., PhD.02/ 5292 5753 kl. 20
PhDr.
PhD.02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr.
PhDr., CSc.02/ 5292 5753 kl. 20
PhD.
PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr.02/ 5292 5753 kl. 20
PhD.