Monografie, Zborníky 2024

Rok 2024

Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexteEnvironmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte

Zostavovatelia: Roman Holec, Martin Zückert ; recenzenti: Martin Pekár, Peter Švorc. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. 221 s. ISBN 978-80-574-0260-2
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r. 2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012).Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r. 2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012).Hlavný redaktor: Adam Hudek (od r. 2022). Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i., 1952-. Vychádza 5x ročne. ISSN 0018-2575.
História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejínHistória zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín

Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024. 607 s. ISBN 978-80-224-2037-2
International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 88. 2019.International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 88. 2019.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková … [et al.]. Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2024. 383 p. ISBN 978-3-11-102714-2. ISSN 0074-2015
Historické štúdie 57 (2023) : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.57 (

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006