Oddelenie najnovších dejín

Vykonáva základný výskum slovenských dejín po roku 1945 a vybraných problémov všeobecných dejín od druhej svetovej vojny po súčasnosť. Spracováva problematiku politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín. Výsledky vedeckého výskumu prezentuje formou monografií, kolektívnych prác a vedeckých štúdií.

Zoznam pracovníkov oddelenia

TitulMenoE-mailTelefón
PhD.
Mgr.02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 23
PhDr., DrSc.02/ 5292 5753 kl. 23
PhDr., CSc.02/ 5292 5753 kl. 23
PhDr., DrSc.02/ 5292 5753 kl. 12
PhDr., CSc.02/ 5292 5753 kl. 23
Mgr., M.A., PhD.02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.02/ 5292 5753 kl. 23
MLitt., PhD.02/ 5292 5753 kl.23
M.A., PhD.02/ 5292 5753 kl. 23