Oddelenie architektúry

Výskumné aktivity oddelenia architektúry sú zamerané na architektúru 20. storočia a 21. storočia s osobitným zameraním na kultúrne, sociálne, politické a ekonomické súvislosti, ako aj na hodnotenie, dokumentáciu a obnovu modernej architektúry a miest. V posledných rokoch venuje osobitnú pozornosť vplyvu totalitných a autoritatívnych režimov na architektúru, ako aj moderným architektonickým a urbanistickým konceptom a ich koexistencii a konfliktom s tradičným mestom. Oddelenie architektúry pravidelne spolupracuje s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a s medzinárodnou organizáciou DOCOMOMO International.

Zoznam pracovníkov oddelenia

TitulMenoE-mailTelefón
Ing. arch.
PhDr., PhD.02/59309225
Mgr.
Ing. arch., PhD. 02/59309220
prof. Dr. Ing. arch.02/59309230
Mgr.02/ 547 735 48
PhD.02/59309296