Doktorandky a doktorandi

Denné štúdium

1. ročník:

Profilová fotografia
Mgr. Simona Kováčová
Školiteľ:Jakub Drábik, PhD.
Zameranie:
Téma:Funkcia a využitie antisemitizmu v represívnych politických režimoch: Slovenský štát (1939 – 1945) a Československý štátny socializmus (1948 – 1953)
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Karolína Králiková
Školiteľ:Peter Szalay, PhD.
Zameranie:
Téma:Slovenský variant moderny? Identifikácia charakteristických prejavov architektúry verejných stavieb a infraštruktúry druhej polovice 20. storočia na Slovensku
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Marek Machýl
Školiteľ:Jakub Drábik, PhD.
Zameranie:
Téma:Obraz morálky a menšinová otázka z pohľadu extrémistických hnutí na Slovensku v 90. rokoch
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Dorota Tóthová
Školiteľ:Ladislav Vörös, PhD.
Zameranie:
Téma:Obraz ženy na prelome 19. a 20. storočia v Uhorsku. Vzájomná konceptuálna dynamika feministických a patriarchálnych diskurzov
Forma štúdia:denná

2. ročník:

Profilová fotografia
PhDr. Ivan Chylák
Diana Duchoňová, PhD.
Zameranie:
Téma:Spoločenské pomery na panstve Devín s osobitným zreteľom na zemepanské mestečko Rača v ranom novoveku (1526-1720)
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Jana Luková
Školiteľ:doc. Peter Šoltés, PhD.
Zameranie:
Téma:Fenomén šľachtického zberateľstva v prvej polovici 19. storočia. Kultúrno-historická analýza počiatkov muzeálnych aktivít na území Uhorska
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Anastasiia Luzhanytsia
Školiteľ:Juraj Benko, PhD.
Zameranie:
Téma:Ukrajinský národný komunizmus v 20. a 30. rokoch 20. storočia
Forma štúdia:denná

3. ročník:

Profilová fotografia
PhDr. Patrik Beňuš
Školiteľ:PhDr. Miroslav Sabol, PhD.
Zameranie:
Téma:Peážna doprava na slovensko-maďarskej hranici po Viedenskej arbitráži
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Erik Koncz
Školiteľ:Tomáš Janura, PhD.
Zameranie:
Téma:Aristokratická spoločnosť v Uhorsku v 18. storočí na prípade rodu Balassa
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Barbora Mlyneková
Školiteľ:Matej Hanula, PhD.
Zameranie:
Téma:Šport a spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945
Forma štúdia:denná

4. ročník:

Profilová fotografia
Mgr. Júlia Čížová
Marína Zavacká, M.A., PhD.
Zameranie:
Téma:Kontinuity a diskontinuity sociálnych praxí v 70. až 90. rokoch 20. storočia
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Gabriela Smetanová
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Zameranie:
Téma:Autorské koncepcie v európskej architektúre prvej polovice 20. storočia
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Ondrej Šály
Diana Duchoňová, PhD.
Zameranie:
Téma:Šľachtický rod v ranom novoveku podľa vlastného výberu (majetkové pomery, komunikácia, dvorské prostredie, mecenatúra, každodennosť)
Forma štúdia:denná
Profilová fotografia
Mgr. Jaroslav Valent
Školiteľ:Dušan Segeš, M.A., PhD.
Zameranie:
Téma:Štátne hranice a regióny v strednej Európe v 20. storočí: formovanie, symbolika, interpretácie, legitimizácia
Forma štúdia:denná