Oddelenie stredovekých dejín

Vykonáva základný výskum v oblasti národných dejín od najstarších čias do začiatku 16. storočia. Systematicky pripravuje vydávanie edície historických a naračných prameňov. Vypracúva monografie a vedecké štúdie z najstarších dejín. Osobitnú pozornosť venuje vývoju osídlenia Slovenska, etnogenéze Slovákov, sociálnej stratifikácii, úlohe cirkvi a miest.

Zoznam pracovníkov oddelenia

TitulMenoE-mailTelefón
PhD.02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.02/ 5292 5753 kl. 19
PhDr., DrSc.02/ 5292 5753 kl. 19
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.02/ 5292 5753 kl. 19
prof. Mgr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 19
DrSc.02/ 5292 5753 kl. 19
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 19
doc., PhD.02/ 5292 5753 kl. 19