Oddelenie dejín vied a techniky

Vedecky spracúva problematiku vybraných tematických oblastí dejín vied a techniky na Slovensku od najstarších čias do súčasnosti so snahou o jej zaradenie do celoeurópskych súvislostí. Pozornosť sústreďuje na hodnotenie významných osobností vedy a techniky. Výsledky vedeckého výskumu prezentuje formou monografií, kolektívnych prác a vedeckých štúdií.

Zoznam pracovníkov oddelenia

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr.02/ 5292 5753 kl. 24
PhD.02/ 5292 5753 kl. 24
PhDr., CSc.02/ 5292 5753 kl. 24
PhDr., DrSc.02/ 5292 5753 kl. 24
PhD.02/ 5292 5753 kl. 24
RNDr., CSc.+421 2 57510 127
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.02/ 5292 5753 kl. 24