Publikačná činnosť

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
 • BENKO, Juraj. V mene revolúcie : Lenin a „strana nového typu“. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 6-12. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • BEŇUŠ, Patrik. Výstavba železničnej siete medzi územím Moravy a územím Slovenska v rokoch 1918–1938. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XVIII. Editoři: David Nykodým, Dominik Šípoš, Vít Zvěřina ; recenzenti: Veronika Středová, Zdeněk Doskočil, Jaroslav Pažout, Denisa Nečasová, Jan Květina. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Historický ústav, 2023, s. 181-194. ISBN 978-80-7435-918-7. (DoktoGrand APP0335 : Peážna doprava a jej vplyv na vývoj železničnej dopravy na južnom pohraničnom území Slovenska v rokoch 1938–1944) Typ: AFA
 • BEŇUŠ, Patrik - PLIEŠOVSKÝ, Martin. Hutnícke podniky v Hnúšti a v Likieri do roku 1923 = Metallurgical enterprises in Hnúšťa and in Likier until 1923. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 33. Zostavila Tereza Bartošíková ; recenzenti Eva Belláková, Viera Dvořáková, Frederik Federmayer, Vladimír Hain, Lenka Halásová, Ľuboš Kačírek, Peter Konečný, Anton Liška, Peter Megyeši, Matúš Sládok, Ľubor Suchý. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2023, s. 143-156. ISBN 978-80-69051-02-7. (Železiarne – srdce priemyslu : odborná konferencia) Typ: AFB
 • BEŇUŠ, Patrik. Kríza v železničnej dopravnej sieti na južnom území Slovenska po roku 1938. In Moc v dejinách ľudskej spoločnosti : stretnutie mladých historikov XIII. [elektronický dokument]. Zostavovateľky: Simona Bilecová, Monika Tresova ; recenzenti: Mária Fedorčáková, Patrik Kunec, Mikuláš Jančura, Vojtěch Kessler, Peter Borza, Ondrej Podolec. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 66-77. ISBN 978-80-574-0303-6. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/MDS-0303-6-6 (DoktoGrand APP0335 : Peážna doprava a jej vplyv na vývoj železničnej dopravy na južnom pohraničnom území Slovenska v rokoch 1938–1944) Typ: AFB
 • BEŇUŠ, Patrik. GAUČÍK, Štefan. V OSÍDLACH ŠTÁTU. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2020, 278 s. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r. 2012), 2024, roč. 72, č. 1, s. 184-186. (2023: 0.1 - IF, Q3 - JCR, 0.126 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0018-2575. Recenzia na: V osídlach štátu. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti / Štefan Gaučík. - Bratislava : VEDA, 2020. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2024.72.1.8 Typ: EDI
 • Wissenstransfer : Der Einfluss des Schweizer Buches auf Ost- und Westeuropa in der Zeit des Ancien Régime. Hg. Jan-Andrea Bernhard, Urs B. Leu, Viliam Čičaj. Erste Auflage. Zürich : TVZ, 2024. 443 S. Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte, Band 32. ISBN 978-3-290-18624-1 Typ: FAI
 • BOČKOVÁ, Monika - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. „Blesková“ výstavba bratislavského zimného prístavu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 254-264. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • BOČKOVÁ, Monika. Dunajské riečne kúpele: inovatívny spôsob rekreácie na rieke. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 8-17. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • BOČKOVÁ, Monika. Capitalist Realism for Architects : Chrámy peněz. Postmoderní architektura českých bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století, 2022 Jana Pavlová, Lukáš Pilka (Eds.) Prague: Biggboss ISBN 978-80-908359-5-5 = Kapitalistický realizmus pre architektov. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 57, č. 3-4, s. 334-336. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Chrámy peněz. Postmoderní architektura českých bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století / Jana Pavlová, Lukáš Pilka (Eds.). - Praha : Biggboss, 2022. Typ: EDI
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. The Eastern Bloc and Sub-Saharan Africa : Czechoslovakia, UNESCO and Development Aid from the 1960s and Beyond. 1st Edition. Abingdon ; New York : Routledge, 2024. 236 pp. Routledge Histories of Central and Eastern Europe. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003439813. ISBN 978-1-032-57546-9 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AAA
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. “Side by Side with Fighting Nations”: Making the New Culture of Pro-African Solidarity in the Campaigns of the Czechoslovak Committee for Solidarity with African and Asian Peoples. In International Review of Social History : Everyday Internationalism: Socialist-South Connections and Mass Culture during the Cold War, 2024, vol. 69, suppl. 32, pp. 177-196. (2023: 0.8 - IF, Q1 - JCR, 0.233 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-8590. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0020859023000688 (PRIMUS (21/HUM/001) : African and Middle Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Studies, Trajectories, and Mindsets. APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: ADCA
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Ako Čechoslováci objavili fazuľu, ktorá mala vyriešiť problém detskej podvýživy v „treťom svete“. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 531-539. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • BYSTRICKÝ, Peter. Svätý Guinefort : o kulte psieho svätca v južnom Francúzsku v 13. storočí. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 55-67. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ČIČAJ, Viliam. Zeitliche Dimension des Buchtransfers in der frühen Neuzeit. In Wissenstransfer : Der Einfluss des Schweizer Buches auf Ost- und Westeuropa in der Zeit des Ancien Régime. Hg. Jan-Andrea Bernhard, Urs B. Leu, Viliam Čičaj. Erste Auflage. - Zürich : TVZ, 2024, s. 13-21. ISBN 978-3-290-18624-1. Typ: AFA
 • ČIČAJ, Viliam. Dvadsaťdva spôsobov, ako zbohatnúť. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 114-123. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Slovenské environmentálne hnutie v 70. až 80. rokoch 20. storočia: Medzinárodné vplyvy a transfery. In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 115-134. ISBN 978-80-574-0260-2. Typ: AEDA
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Bratislava/nahlas : ako komunisti dostali facku od ochranárov. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 567-577. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • DEMMEL, József. Slováci a Maďari v nohaviciach a gatiach. Formovanie meštianstva v dolnozemských slovenských mestách na prípade Sarvaša = Slovaks and Hungarians in Trousers and Breeches. The Formation of the Bourgeoisie in the Lowland Slovak Settlements using Szarvas as an Example. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 77-88. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • DEMMEL, József. Z panslavistického vlastizradcu podporovateľ maďarského národa: zvláštny osud slovenského kňaza v predtrianonskom Uhorsku. In Denník N, 2024, 26. 1., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3781984/z-panslavistickeho-vlastizradcu-podporovatel-madarskeho-naroda-zvlastny-osud-slovenskeho-knaza-v-predtrianonskom-uhorsku/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. Slováci a Maďari v 19. storočí – ako sme ich ešte nevideli. In Denník N, 2024, 26. 4., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3953542/slovaci-a-madari-v-19-storoci-ako-sme-ich-este-nevideli/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. „Prostituoval“ sa slovenský farár v Budapešti? Daniel Bachát a národné hnutie. In Denník N, 2024, 11. 1., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3762381/prostituoval-sa-slovensky-farar-v-budapesti-daniel-bachat-a-narodne-hnutie/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. Vysnívali si domovinu. Zvláštne paralely medzi životnými cestami Milana Rastislava Štefánika a Theodora Herzla. In Denník N, 2024, 21. 5., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/4000587/vysnivali-si-domovinu-zvlastne-paralely-medzi-zivotnymi-cestami-milana-rastislava-stefanika-a-theodora-herzla/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. „Matici pôjdu po krku.“ Pohľad do budapeštianskych „zadymených salónov“, v ktorých sa rozhodovalo o osude slovenského národného hnutia. In Denník N, 2024, 8. 4., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3910477/matici-pojdu-po-krku-pohlad-do-budapestianskych-zadymenych-salonov-v-ktorych-sa-rozhodovalo-o-osude-slovenskeho-narodneho-hnutia/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. Ľudovít Štúr a Kráľ komárov. Z čoho žil slovenský politik v reformujúcom sa Uhorsku. In Denník N, 2024, 16. 2., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3824685/ludovit-stur-a-kral-komarov-z-coho-zil-slovensky-politik-v-reformujucom-sa-uhorsku/?ref=list Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Dezinformačná hmla pred útokom : Čo vedeli o vylodení v Normandii nacistické špičky? In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 6, s. 32-35. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRUGA, Marek. Issues of the Origins, Dating and Interconnections of the Legends of Saint Gerard. In Forum Historiae : Journal and Portal for History and Related Disciplines, 2024, vol. 18, no. 1, pp. 75-96. (2023: 0.104 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2024.18.1.6 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia) Typ: ADFB
 • DRUGA, Marek. Byzantská ríša, misie a Uhorsko : Panónia a východné kresťanstvo v 10. storočí. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 2, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Medzi robotárňou a azylom : ako riešili problém bezdomovcov, žobrákov a tulákov v mestách od konca 18. do polovice 20. storočia. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 151-166. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Keď mesto navštívila „zubatá“ : problémy s morovou epidémiou v Bratislave na začiatku 18. storočia. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 137-147. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredovek: rozkoš, čistota aj krása. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2024, roč. 8, špeciál, s. 78-83. ISSN 2585-7843. Typ: BDF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Neviestky na koncile? : pozoruhodné svedectvo kostnického mešťana Ulricha Richentala o najslávnejšom koncile stredoveku. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 77-86. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Professor MUDr. Alojz J. Chura and the Development of Paediatric Care in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : zbornik radova Dvanaestog kongresa istoričara medicine 800 godina srpske medicine, održanog od 14. do 18. septembra 2021. u Domu Srpskog lekarskog društva, Beograd, Kraljice Natalije 3. knjiga 2. Urednik: Zoran Vacić ; recenzenti: Aleksandar Nedok, Zorica Mrkonjić, Jasmina Arsić, Lidija Opojevlić Hofman, Milan Stanulović, Ľudovít Hallon. 1. vyd. - Beograd : Srpsko lekarsko društvo, 2024, p. 543-561. ISBN 978-86-6061-163-7. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968. 800 godina srpske medicine : XII Kongres istoričara medicine) Typ: AFA
 • FALISOVÁ, Anna. Praktické liečiteľské rady v časopise Obzor. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 215-231. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • FIAMOVÁ, Martina. „Vyčistiť židovňu!“ : evakuačné opatrenia v Bratislave a ich využitie proti židovskej komunite v roku 1944. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 381-395. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Zwei Gönnerinnen besonderer Art aus der Familie Pálffy : Maria Eleonora von Harrach und Maria Anna Pálffy. In Die Frau als Gönnerin : Kulturvermittlung, Repräsentation und Fördernetzwerke in der frühneuzeitlichen Habsburger Monarchie. Herausgegeben von Lilla Krász und Brigitta Pesti ; fachlektorat (peer review): István Monok, Farkas Gábor Kiss. 1. Auflage. - Wien : Praesens Verlag, 2023, s. 189-223. ISBN 978-3-7069-1189-4. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Die Frau als Gönnerin. Kulturvermittlung, Repräsentation und (weibliche) Fördernetzwerke in Habsburger Gebieten der Frühen Neuzeit : Konferenz) Typ: AFA
 • GAUČÍK, Štefan. The Bourgeoisie, Armalists, Aristocrats. Entrepreneurial Strategies in the Iron Industry in Gemer (1780–1881). In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2023, roč. XXV, č. 5, s. 35-58. ISSN 1335-4361. Dostupné na: https://doi.org/10.61795/fssr.v25y2023i5.03 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. Redefinície a nové impulzy. Staré meštianstvo v Uhorsku v historickom diskurze = New Definitions and Impulses. The Old Bourgeoisie in Hungary in the Historical Discourse. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 13-24. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. Az uradalomtörténet mint társadalomrajz. Sas Andor gazdaságtörténeti munkássága. In Miesto Andora Sasa v česko-slovenskom vedeckom priestore. Editorka: Katarína Misadová ; recenzenti: Szabolcs Simon, Henrietta Németh Takács. Prvé vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 43-52. ISBN 978-80-223-5693-0. (APVV-22-0205 : Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku. Miesto Andora Sasa v maďarskom vedeckom priestore v (Česko)Slovensku : sympózium) Typ: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Psychopathia sexualis : ľúbostné aféry Šarloty/Alexandra Vaya. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 232-239. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. Megfakult színekből: társadalomtudományos történelem : Rigó Máté: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóköz pont Történettudományi Intézet, 2022. 363 oldal [Magyar Törté nelmi Emlékek – Értekezések, Trianon-dokumentumok és tanulmá nyok 12.]. In Regio, 2024, roč. 32, č. 1, s. 221-229. ISSN 0865-557X. Recenzia na: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? / Máté Rigó. - Bratislava : Veda, 2019. Dostupné na: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v32i1.221 Typ: EDI
 • GAUČÍK, Štefan. Kontúry a interpretácie : (Úvod). In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 9-12. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. Typ: GII
 • HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. From Ballrooms to Multifunctional Centres of Culture and Education: Redoutes in Slovakia. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. First edition. - Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, p. 149-208. ISBN 978-80-908433-4-9. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] MORAVČÍKOVÁ, H. - SZALAY, P. The Houses of Culture in Slovakia: The Rise and Fall of a Building Type. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, s. 762. ISBN 978-80-908433-4-9
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Avion. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 18-23. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Revolúcia majetková a vlastnícka 1938–1948 (Rozklad vlastníckych práv na Slovensku a v ČSR – celkový vývoj) = The Revolution in property and ownership 1938–1948: The disintegration of property rights in Slovakia and Czechoslovakia: an Overall Perspective. In Česko-slovenská historická ročenka, 2023, roč. 25, č. 2, s. 123-151. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2023.25.2.6 Typ: ADEB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Hospodársko-politický vývoj na Slovensku v rokoch 1918 – 1925 v porozumení Švehlovho vedenia Agrárnej strany : analýza publicistiky ústredného denníka strany Venkov. In Antonín Švehla: český sedlák, politik a státník. Vydání první. - Praha : Národní zemědelské muzeum, 2023, s. 135-149. ISBN 978-80-88270-41-6. Typ: AECA
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Drevársky účastinársky spolok v podnikaní slovenských bánk v dvadsiatych rokoch 20. storočia. In Podnikatel versus kapitál - kapitál versus podnikatel : dvě tváře jednoho vztahu ve střední Evropě 19. a 20. století. Vydání první. - Praha : Národní technické muzeum, 2023, s. 154-172. ISBN 978-80-7037-404-7. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Typ: AECA
 • HALLON, Ľudovít. Úloha meštianstva v rozvoji národne slovenského peňažníctva na území Slovenska pred rokom 1918 = The Role of the Bourgeoisie im the Development of the Slovak Monetary System in the Territory of Slovakia before 1918. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 183-202. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - PÁL, Viktor. Životné prostredie a socialistická industrializácia v strednej Európe na príklade Slovenska a Maďarska. In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 93-114. ISBN 978-80-574-0260-2. Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. Zmätok v platidlách na Slovensku 1938 – 1945. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 406-414. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HERUCOVÁ, Angelika. Perly Haličsko-volynského letopisu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 44-54. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. „Drahý otče, prosím Vás, pošlite mi peniaze!“. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 68-76. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HLAVINKA, Ján. Záchrana Margity Löwyovej. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 396-405. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HOLEC, Roman. Úvahy k priemyselnej revolúcii = Reflections on the Industrial Revolution. In Česko-slovenská historická ročenka, 2023, roč. 25, č. 2, s. 83-105. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2023.25.2.4 Typ: ADEB
 • HOLEC, Roman - ZÜCKERT, Martin. Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 5-15. ISBN 978-80-574-0260-2. Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. „Bolo by nám milé v tejto veci, ako aj inak, môcť nasledovať skúsenosti bohatého brata.“ (Uhorský karpatský spolok ako príklad stredoeurópskeho prírodnoochranárskeho transferu). In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 33-50. ISBN 978-80-574-0260-2. Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. "Pravdivé slová o dôležitých záležitostiach mesta Spišská Belá" a konflikt s kniežaťom Hohenlohem na začiatku 20. storočia = "The Truth about Important Matters for the Town of Spišská Belá" and the Conflict with Count Hohenlohe in the Early 20th Century. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 141-157. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Zostavovatelia: Roman Holec, Martin Zückert ; recenzenti: Martin Pekár, Peter Švorc. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. 221 s. ISBN 978-80-574-0260-2 Typ: FAI
 • HOLLÝ, Karol. Detský alkoholizmus ako spoločenský problém Uhorska na začiatku 20. storočia. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 265-276. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HUDÁČEK, Pavol. Medieval Society in East-Central Europe in the 11th to 13th Centuries: An Introduction from the Example of the Kingdom of Hungary. In Forum Historiae : Journal and Portal for History and Related Disciplines, 2024, vol. 18, no. 1, pp. 1-26. (2023: 0.104 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2024.18.1.1 (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV-22-0205 : Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku) Typ: ADFB
 • HUDÁČEK, Pavol. Krásavica na longobardskom tróne : životná púť ranostredovekej kráľovnej Theodolindy. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 17-27. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • HUDEK, Adam. National Communist Roots of the Slovak Post-1989 Illiberalism. In Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2023, vol. 71, no. 4, pp. 551-578. (2022: 0.109 - SJR). ISSN 0021-4019. Dostupné na: https://doi.org/10.25162/jgo-2023-0018 (European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 101038067. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: ADEB
 • HUDEK, Adam. Great Moravia in Slovak Marxist Historiography. In Marxism and Medieval Studies : Marxist Historiography in East Central Europe. 1st edition. - Leiden ; Boston : Brill, 2024., pp. 261-281. ISBN 978-90-04-68918-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004689190_015 (European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 101038067. APVV-22-0205 : Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku) Typ: AECA
  Citácie:
  [4.1] HUDÁČEK, Pavol. Medieval Society in East-Central Europe in the 11th to 13th Centuries: An Introduction from the Example of the Kingdom of Hungary. In FORUM HISTORIAE, 2024, roč. 18, č. 1, s. 14, ISSN 1337-6861, [cit. 2024-06-26]. Dostupné na internete: https://doi.org/10.31577/forhist.2024.18.1.1
 • HUDEK, Petra. Soviet War Memorials in Czechoslovakia. Glorified Remembrance after 1945 and Controversial Historical Heritage after 1989. In Monuments for World War II: Memory and Oblivion in the Balkans and Central-East Europe. Edited by Areti Adamopoulou, Anna Maria Droumpouki. 1st edition. - Ioannina ; University of Ioannina : Hellenic Foundation for Research and, 2024, pp. 220-238. ISBN 978-960-233-293-1. (Monuments for World War II: Memory and Oblivion in the Balkans and Central-East Europe : International Conference. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. VEGA č. 2/0014/23 : Transfer ideí a cezhraničné migrácie v rozdelenom svete: aktéri a štruktúry. Spoločnosť v Československu v období štátneho socializmu. Monuments for World War II: Memory and Oblivion in the Balkans and Central-East Europe : International Conference) Typ: AFA
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. „Zlo sú tí druhí..." (Jean-Paul Sartre). In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2024, roč. 7, č. 2, s. 21-28. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Historický a architektonický vývoj v rokoch 1711 - 2023. In Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline : 1. etapa obnovy. Vydanie prvé. - [Žilina] : Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, 2023, s. 36-47. ISBN 978-80-570-5448-1. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Neznámy banskobystrický murársky majster Ján Glitschka = The Unknown Master Mason, Ján (Johannes) Glitschka. In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 114-126. ISBN 978-80-8127-295-0. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika. Dejiny hradu. In HAVIAROVÁ, Michaela - JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika. Hrad Kamenica a jeho podhradie. 1. vydanie. - Kamenica : Vydavateľstvo P + M, 2023, s. 4-27. ISBN 978-80-89410-76-7. Typ: BEF
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Keď knižnice boli vzácnosťou. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 308-317. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Budovanie a reformovanie školstva v rokoch 1918-1945. In Aktuality.sk, 14. 1. 2024, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/QKI6qKT/budovanie-a-reformovanie-skolstva-v-rokoch-1918-1945/ Typ: GHG
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Diela nemeckých dramatikov očami uhorských cenzorov na prelome 18. a 19. storočia = The Works of German Playwrights Through the Eyes of the Censors at the Turn of the Eighteenth and the Nineteenth Centuries. In Slovenské divadlo, 2024, roč. 72, č. 1, s. 5-20. (2023: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0002 (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny) Typ: ADNB
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Divadlo - priestor ohrozovania mravnosti v disciplinizačnom diskurze na prelome 18. a 19. storočia = Theatre as a Morality-threatening Venue in the Disciplinary Discourse at the Turn of the Nineteenth Century. In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. Editorky Katarína Beňová — Katarína Kolbiarz Chmelinová ; recenzenti Eva Kowalská, Pavel Suchánek, Eva Szórádová. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 552-577. ISBN 978-80-8127-295-0. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny) Typ: AFB
 • KONCZ, Erik. V ríši historického Hontu : vývoj územnej správy na území Hontu od konca 10. do začiatku 21. storočia : sprievodná brožúra k výstave: V ríši čarovného Hontu = A történelmi Hont birodalmában. Hont területi közigazgatásának fejlődése a 10. század végétől a 21. század elejéig. A varázslatos Hont birodalmában nevű kiállításhoz tartozó prospektus. Recenzenti: Ábrahám Barna, Tibor Pálinkás. 1. vydanie. Lesenice ; Salka : Hont a jeho dejiny, o.z. : Ipeľské kultúrne a turistické združenie, o.z., 2023. 39 s. ISBN 978-80-570-5498-6 Typ: CJB
 • KOVÁČ, Dušan. Problémy, výsledky a výzvy súčasnej slovenskej historiografie = Problems, results and challenges of the contemporary Slovak historiography. In Staré problémy a nové výzvy pre sociálne a humanitné vedy : zborník príspevkov z konferencie. Zostavovatelia: Tatiana Sedová, Michal Šedík ; recenzovali: Eva Smolková, Eugen Zeleňák. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 93-106. ISBN 978-80-224-2017-4. Typ: BEF
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor: Adam Hudek (od r. 2022). Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i., 1952-. Bibliographic Index, IBSS, PIO, IBZ, IBR, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), CCC. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č. 5 v angl.). ISSN 0018-2575 Typ: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Wahrnehmung und Aneignung der Reformation : der Fall der frühen slowakischen Historiographie. In Rezeption und Memoria der Reformation im östlichen Europa. Hg. Henning P. Jürgens, Ulrich A. Wien. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 23-34. ISBN 978-3-525-57147-7. ISSN 0170-365X. Dostupné na: https://doi.org/10.13109/9783666571473.23 (Die Reformation im östlichen Mitteleuropa. Teil II: Die Rezeption der Reformation im östlichen Europa : Konferenz) Typ: AFA
 • KOWALSKÁ, Eva. Frauen hinter den Kulissen der lutherischen Kirchenstruktur : das Beispiel der Frauen aus der Familien Zay und Calisius. In Die Frau als Gönnerin : Kulturvermittlung, Repräsentation und Fördernetzwerke in der frühneuzeitlichen Habsburger Monarchie. Herausgegeben von Lilla Krász und Brigitta Pesti ; fachlektorat (peer review): István Monok, Farkas Gábor Kiss. 1. Auflage. - Wien : Praesens Verlag, 2023, s. 29-44. ISBN 978-3-7069-1189-4. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Die Frau als Gönnerin. Kulturvermittlung, Repräsentation und (weibliche) Fördernetzwerke in Habsburger Gebieten der Frühen Neuzeit : Konferenz) Typ: AFA
 • KRAJČÍR, Lukáš. Podoby československej demokracie v básnickej tvorbe slovenských spisovateľov počas rokov 1918 – 1938 = Forms of Czechoslovak democracy in the poetic work of Slovak writers during the years 1918-1938. In Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 101-132. ISBN 978-80-224-2049-5. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
 • KRAJČÍR, Lukáš. Obraz osobnosti Matúša Dulu v diskurze po jeho smrti. In Matúš Dula – politik, právnik a národný činiteľ. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 296-319. ISBN 978-80-224-2035-8. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
 • KRAJČÍR, Lukáš. Ako prvý vykopal veľkomoravský Devín : archeológ Innocenc Ladislav Červinka. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 34-37. ISSN 1335-6550. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: BDF
 • KRAJČÍR, Lukáš. Ladislav Nádaši-Jégé v role oravského župného lekára : z filantropa a spisovateľa bojovník proti nákazlivým chorobám i ľudskej hlúposti. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 28-33. ISSN 1335-6550. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: BDF
 • KRAJČÍR, Lukáš. Anglo-americký prúd demokracie v stojatých slovenských vodách : YMCA – nový výchovný, vzdelávací, športový a sociálny priestor. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 331-343. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • KRAJČÍR, Lukáš. Fenomén YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia : vedecká konferencia. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2024, roč. 73, č. 1, s. 69. ISSN 1335-4353. Typ: GII
 • KRIŠTEKOVÁ, Laura. Fenomén Slovenské národné divadlo. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 32-42. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Zostavili: Ingrid Kušniráková, Peter Macho ; recenzenti: Éva Kerényi, Árpád Tóth. Prvé vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023. 213 s. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: FAI
 • LABUDOVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš. Kaštieľ v Šaci ako obraz reprezentácie jeho dvoch donátorov Andreja (III.) a Andreja (IV.) Semseyovcov = The Mansion in Šaca as a Representation of Its Two Donors, Andrej (Andreas III) and Andrej (Andreas IV) Semsey. In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 154-188. ISBN 978-80-8127-295-0. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: AEDA
 • LACKO, Pavol - KRAJČÍR, Lukáš. Učiteľom chýbali pomôcky už za Uhorska, geológ Dionýz Štúr im nosil mikroskopy z Viedne. In Denník N, 2024, 4. 6. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3989377/ucitelom-chybali-pomocky-uz-za-uhorska-geolog-dionyz-stur-im-nosil-mikroskopy-z-viedne/ Typ: BDF
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Z monarchie do republiky. Pôsobenie Bruna Waltera v Prešporku na sklonku 19. storočia a jeho kontakty s Ivanom Ballom v medzivojnovom období = From the Monarchy to the Republic. The Work of Bruno Walter in Pressburg at the End of the Nineteenth Century and His Contacts with Ivan Ballo in the Interwar Period. In Hudební věda, 2024, roč. 61, č. 2, s. 231-251. (2023: 0.1 - IF, 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0018-7003. Dostupné na: https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2024-0203 (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: ADEB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Conducting at the Municipal Theatre in Pressburg : Bruno Walter Reports to his Family. In Studien zur Musikwissenschaft : Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in Österreich. Band 62.Musical Practice in the Long Nineteenth Century: Unknown Ego-Documents from Central Europe. 1st edition. - Wien : Hollitzer Verlag, 2024, s. 157-175. ISBN 978-3-99094-185-0. ISSN 0930-9578. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AECA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Obraz meniacej sa kultúrnej identity nemeckojazyčného meštianstva na príklade mestských divadiel v Prešporku, Temešvári a Karlových Varoch = The Image of the Changing Cultural Identity of the German-Speaking Bourgeoisie Using the Example of the Municipal Theatres in Pressburg, Temesvár and Karlovy Vary. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 89-102. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AEDA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Múzy na cestách – divadelný riaditeľ Emanuel Raul a jeho pôsobenie v Karlových Varoch, Prešporku a Temešvári na sklonku 19. storočia = Muses on the Road: Theatre Director Emanuel Raul and his Work in Carlsbad, Pressburg and Temeschwar at the end of the 19th Century. In Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století. Editors: Zdeněk Hojda, Eva Bendová ; recenzenti: Magdaléna Pokorná, Roman Prahl. Vydání první. - Praha : Academia, 2024, s. 287-299. ISBN 978-80-200-3517-2. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AFA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Ivan Ballo a jeho priateľstvo s Brunom Walterom: nové informácie zo známeho fondu = Ivan Ballo and his Friendship with Bruno Walter: Unknown Pieces of Knowledge from a Well-Known Collection. In Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. Zväzok VII. Editor: Marta Hulková; recenzenti: Július Fujak, Eva Szórádová. - Bratislava : STIMUL, 2023, s. 379-391. ISBN 978-80-8127-401-5. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana - LUKOVÁ, Jana. Prešporské mestské divadlo : nové nálezy, nové možnosti. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2024, roč. 73, č. 2, s. 34-38. ISSN 1335-4353. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: BDF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Wohltätigkeit und kulturelles Mäzenatentum in der testamentarischen Praxis bürgerlicher Frauen. In Die Frau als Gönnerin : Kulturvermittlung, Repräsentation und Fördernetzwerke in der frühneuzeitlichen Habsburger Monarchie. Herausgegeben von Lilla Krász und Brigitta Pesti ; fachlektorat (peer review): István Monok, Farkas Gábor Kiss. 1. Auflage. - Wien : Praesens Verlag, 2023, s. 280-301. ISBN 978-3-7069-1189-4. (Die Frau als Gönnerin. Kulturvermittlung, Repräsentation und (weibliche) Fördernetzwerke in Habsburger Gebieten der Frühen Neuzeit : Konferenz) Typ: AFA
 • LENGYELOVÁ, Tünde. KODAJOVÁ, Daniela a kolektív: SLÁVA ŠĽACHETNÝM VII. CHÝR O DOBROM DOKTOROVI SA RÝCHLO ŠÍRI. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2022. 307 s. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č. 1, s. 73-75. (2023: 0.1 - IF, 0.157 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Sláva šľachetným VII. Chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri / zost. Daniela Kodajová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.1.8 Typ: EDI
 • LONDÁK, Miroslav. Ako „opraviť" cestu k vytúženému socializmu? : miesto Slovenska v procese prípravy Šikovej ekonomickej reformy. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 4, s. 52-55. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. Ako uniknúť z pasce centrálne riadeného hospodárstva : počiatky a príčiny vzniku takzvanej Šikovej ekonomickej reformy. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 3, s. 24-27. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LUZHANYTSIA, Anastasiia. Hladomor na Ukrajine (1932–1933) v dobovej slovenskej periodickej tlači = Famine in Ukraine (1932–1933) in the contemporary Slovak periodical press. In Sovietsky zväz a stredná Európa v 30. – 40. rokoch 20. storočia. 1. vydanie. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2023, s. 40-56. ISBN 978-80-557-2101-9. (Projekt č. 09I03–03–V01–00040 : Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky) Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Rudolf Markovič, Elo Šándor a ich vzájomná reflexia začiatkom 20. rokov 20. storočia = Rudolf Markovič, Elo Šándor and Their Mutual Reflections in the Early 1920s. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 203-213. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Úradné a súkromné cestovanie v živote slovenských evanjelických kňazov v dlhom 19. storočí = Official and Private Travelling in the Life of Slovak Protestant Priests in the Long 19th Century. In Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století. Editors: Zdeněk Hojda, Eva Bendová ; recenzenti: Magdaléna Pokorná, Roman Prahl. Vydání první. - Praha : Academia, 2024, s. 246-257. ISBN 978-80-200-3517-2. Typ: AFA
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky – meštianskosť – občianskosť. Na príklade dobročinnosti a svojpomoci v Uhorsku v 19. storočí = Voluntary Associations – Bürgerlichkeit – Civil Society. Using the Example of Charity and Self-Help in the Kingdom of Hungary in the 19th Century. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 25-44. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 88. 2019. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková ... [et al.]. Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2024. 383 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9783111027234. ISBN 978-3-11-102714-2. ISSN 0074-2015 Typ: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Spory okolo rabína Funka. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 204-214. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Česko-Slovensko na svetovej výstave v New Yorku roku 1939. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 344-355. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Rozvadení americkí krajania a jednotiaca platforma Milana Hodžu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 370-380. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. „Judas ressuscité!“ : reakcia demokratického západu na inváziu vojsk VZ do ČSSR. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 540-551. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Počiatky bipolárneho sveta optikou dvoch mužov Bieleho domu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 429-440. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Americký Kongres a československé menové zlato : finále rokovaní z rokov 1980 – 1981. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 552-566. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. „I got them out“ : pozadie simultánneho odchodu americkej a sovietskej armády z Československa na jeseň 1945. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 417-428. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Česi a Slováci proti dejinám? : svet a Československo v čase zamatového rozchodu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 578-592. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Tretí svet na doskách studenej vojny. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 495-507. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Zabalzamovaný Gottwald na večné časy? In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 441-450. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Americké úvery a pôžičky Československu, československý dlh USA. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 295-307. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Slovenský demokratický exil po februári 1948 : plusy a mínusy, detské choroby i dlhodobé a chronické rozbroje. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 470-481. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024. 607 s. Svet vedy. ISBN 978-80-224-2037-2 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. Úvod : tajná československo-sovietska uránová dohoda z jesene 1945. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 11-13. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: GII
 • MICHÁLEKOVÁ, Jana Magdaléna. Rodinné väzby členov municipiálneho výboru mesta Prešporok v období dualizmu = The Family Ties of the Pressburg Municipal Committee Members during the Period of Dualism. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 61-76. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (APVV-22-0205 : Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • MICHELA, Miroslav. Early 1990s Anarchism in Slovakia : Between Punk Rebellion and Organized Protest. In Kontradikce/Contradictions : časopis pro kritické myšlení, 2023, roč. 7, č. 2, s. 71-93. (2022: 0.1 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2570-7485. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: ADEB
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - ROUBAL, Petr. The Parks of Culture and Leisure in Prague and Bratislava: The Story of a Transition = Parky kultúry a oddychu v Prahe a Bratislave: Príbeh tranzície. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, vol. 57, no. 3-4, p. 192-223. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2023.57.3-4.3 (GAČR 22-17295S : Hledání postmoderního města. Proměna Prahy a Bratislavy 1970-2000 (myšlení – vyjednávání – výstavba)) Typ: ADDA
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Dreaming the capital : architecture and urbanism as tools for planning the socialist Bratislava. In Urban Planning During Socialism : Views from the Periphery. 1st Edition. - Abingdon : Routledge : New York, 2024, pp. 50-65. ISBN 978-1-032-35597-9. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003327592-5 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. GAČR 22-17295S : Hledání postmoderního města. Proměna Prahy a Bratislavy 1970-2000 (myšlení – vyjednávání – výstavba)) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] MARIOTTI, J. - LEETMAA, K. Revisiting urban planning during socialism. Views from the periphery. An introduction. In Urban Planning During Socialism : Views from the Periphery. Abingdon : Routledge : New York, 2024, s. 11. ISBN 978-1-032-35597-9, [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: <DOI: 10.4324/9781003327592-1>
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. The Houses of Culture in Slovakia: The Rise and Fall of a Building Type. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. First edition. - Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, p. 681-767. ISBN 978-80-908433-4-9. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] JANEČKOVÁ, M. – LEHKOŽIVOVÁ, I. A House of Culture in Every Town and Village: Building a Network of Houses of Culture czechia 1939-1989. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, s. 601. ISBN 978-80-908433-4-9
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Friedrich Weinwurm, le destin tragique d'un architecte engagé en Europe centrale. In d'a : le magazine professionnel de la creation architecturale, 2023/2024, no. 313, p. 71-75. ISSN 1145-0835. Typ: BDE
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Patentované okno Kraus: produkt inovačného úsilia architekta a remeselníka. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 52-61. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • MOROVICSOVÁ, Eva - FALISOVÁ, Anna - MOROVICS, Miroslav Tibor. Inštitucionálne formy vzdelávania pôrodných asistentiek na Slovensku ako cesta k profesionalizácii povolania (od medzivojnového obdobia po 60. roky 20. storočia) = Institutional forms of education of midwives in Slovakia as a way to professionalization of the profession (from the interwar period to the 1960s). In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, č. 2, s. 444-469. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.2.444-469 (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Typ: ADFB
 • MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Snahy o reformu vo vzdelávaní pôrodných asistentiek na Slovensku v medzivojnovom období. In Kapitoly z dějin zdravotnictví první Československé republiky. Vydání první. - Praha : NLN, s.r.o., 2023, s. 22-37. ISBN 978-80-7422-951-0. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Typ: AECA
 • NEUMANN, Martin. Dowina, Devín či Dévény? : súboj nielen o jedno hradné bralo. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 240-253. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • OSYKOVÁ, Linda. Ako sa medzi dvoma svetovými vojnami bývalo na Slovensku a ako sa bývalo v Trnave. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 318-330. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • PAUKOVÁ, Veronika. Ako sa oscarový herec dopracoval ku generálskej hodnosti : vojenská kariéra Jamesa Stewarta. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 482-494. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Prvá nositeľka Nobelovej ceny mieru Bertha von Suttner : priekopníčka mierového hnutia a jej vplyv na intelektuálne elity v strednej Európe. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 194-203. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • POSCH, Martin. A SOE Csehszlovákiában és Magyarországon a második világháború idején, különös tekintettel a Windproof-misszióra = The SOE in Czechoslovakia and Hungary in World War II, with Special Regard to the Windproof Mission. In Századok : A Magyar Történelmi Társulat folyóirata, 2024, roč. 158, č. 2, s. 315-340. ISSN 0039-8098. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: ADEB
 • POSCH, Martin. Od fiktívnej armády k Armáde duchov : operácii Overlord predchádzala rozsiahla dezinformačná akcia. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 6, s. 18-21. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. VYHLÍDAL, Milan. VOJENŠTÍ ZPRAVODAJCI PROTI NACISTICKÉ OKUPACI - ODBOJOVÁ SKUPINA TŘI KONŠELÉ. Praha: Academia, 2022, 332 s. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2024, roč. 72, č. 1, s. 190-192. (2023: 0.1 - IF, Q3 - JCR, 0.126 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci - Odbojová skupina Tři konšelé / Milan Vyhlídal. - Praha : Academia, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2024.72.1.10 Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Sirény neutíchli. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 6, s. 11. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Spev sirén. Putovanie do srdca ukrajinskej vojny / Tomáš Forró. - Žilina : Absynt, 2024. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Vyrovnávanie sa so zodpovednosťou. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 3, s. 13. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Vojna a trest. Putin, Zelenskyj a cesta k ruskej ivnázii do Ukrajiny / Michail Zygar. - Žilina : Absynt, 2023. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Holodomor sa neudial náhodou. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 2, s. 14-15. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Červený hladomor. Stalinova vojna proti Ukrajine / Anne Applebaum. - Bratislava : N Press, 2023. Typ: EDI
 • SABOL, Miroslav. Benzín, etanol, drevný plyn, lieh, benzol, svietiplyn : Čím budeš kŕmiť svojho štvorkolesového tátoša? In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 356-369. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SEGEŠ, Dušan. Túlačka zvrhnutého prezidenta, ktorý zavítal aj do Československa. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 451-469. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SCHVARC, Michal. Religiöse Bindungen der Deutschen in der Slowakei. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 309-330. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AECA
 • SMETANOVÁ, Gabriela. Skupina VAL v kontexte architektúry 20. storočia. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 128-133. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • SOKOLOVÁ, Milena. „Neuč sa mnoho, lebo pogalamutíš a ustaneš, ale zato uč sa všetko“ : maturitné švindle Samuela Zocha. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 184-193. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SPURNÝ, Matěj - ROUBAL, Petr - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. In Search of Postmodern City: Urban Changes and Continuities in East Central Europe between Late Socialism and Capitalism (1970–2000) = Hledání postmoderního města: Urbánní změny a kontinuity ve středovýchodní Evropě mezi pozdním socialismem a kapitalismem (1920 – 2000). In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 57, č. 3-4, s. 158-161. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Typ: GII
 • STEINHÜBEL, Ján. Vraždy, popravy, atentáty a iné život ohrozujúce krutosti : u Mojmírovcov, Přemyslovcov, Rurikovcov a Arpádovcov. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 28-43. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. What Remains of Bratislava's Istropolis? On the Destruction of the Largest Cultural and Social Complex in Slovakia. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. First edition. - Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, p. 789-856. ISBN 978-80-908433-4-9. Typ: AECA
 • SZALAY, Peter. Bratislava, des fractures du postsoviétisme á la ville résiliente. In d'a : le magazine professionnel de la creation architecturale, 2023/2024, no. 313, p. 76-80. ISSN 1145-0835. Typ: BDE
 • SZALAY, Peter. „Cynický egoizmus?“ : peripetie rekonštrukcie Bratislavského hradu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 521-530. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SZALAY, Peter. Kultúrny kombinát: Inovácie v architektúre domov kultúry na Slovensku v období štátneho socializmu. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 24-31. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
 • SZALMA, Štefan. Medailóny hontianskych županov : Štefan (I.) Koháry. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny časopis o dejinách a kultúre Hontu, 2023, roč. 3, č. 3, s. 63-64. ISSN 2729-8833. Typ: BDF
 • SZALMA, Štefan. Možnosti a spôsoby vykúpenia zajatcov na osmansko-uhorskom pohraničí. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 104-113. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ŠÁLY, Ondrej. „Aby aspoň halušky s bryndzou, slaninou a olejom tak často nejedli...“ : starostlivosť o zdravie na pozadí dejín rodu Radvanszký v 17. – 18. storočí. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 124-136. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ŠOLTÉS, Peter. Religiöse Bindungen der Russinen in der Slowakei. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 363-377. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Typ: AECA
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Morosiniovci v Uhorsku a zápas o uhorskú korunu koncom 13. storočia : Tommasina Morosini, matka Ondreja III., strýko Albertino a Ondrejova benátska politika. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 5, s. 10-17. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Benátky: Každodenné dejiny v názvoch ulíc. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 87-103. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Pátrání po katolících v nejnovějších dějinách katolické církve na Slovensku = The Search for Catholics in the Recent History of the Catholic Church in Slovakia. In Salve : revue pro teologii a duchovní život, 2023, roč. 33, č. 4, s. 125-133. ISSN 1213-6301. Typ: ADEB
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Katholizismus und slowakischer Nationalismus im 20. Jahrhundert – Die Erschaffung des »Volkskatholizismus«. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 285-308. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Typ: AECA
 • VALENT, Jaroslav. Zbohom, ruský koráb! : ako Japonci potopili ruské imperiálne sny na Ďalekom východe. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 3, s. 13-19. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • VALENT, Jaroslav - MOJŽÍŠOVÁ, Olga. Keď ohluchol, začal písať ešte viac : na začiatku veľkého príbehu českej hudby stál Bedřich Smetana. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 6, s. 52-57. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • VÖRÖS, Ladislav. Koľko stálo politizovanie na začiatku 20. storočia? : prípad Slovenskej národnej strany. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 277-292. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ZAVACKÁ, Marína. „Uvedené tvrdenia, i keď sú pravdivé, nie sú vhodné na zverejnienie." : z činnosti Správy tlačového dozoru v 50. a 60. rokoch. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 508-520. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • ZAVACKÁ, Marína. O sestrách Slovenského Červeného kríža na východnom fronte a o zásluhách, ktoré sa nikdy nehodilo spomínať. In Denník N, 2024, 8. 5. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3978936/o-sestrach-slovenskeho-cerveneho-kriza-na-vychodnom-fronte-a-o-zasluhach-ktore-sa-nikdy-nehodilo-spominat/?ref=list Typ: GII
 • ZAVACKÁ, Marína. Kto sa k nim pridá a kto nie? Tipovacia hra z roku 1941 o nástupe nacizmu a rozvrate demokracie. In Denník N, 2024, 5. 4. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3915202/kto-sa-k-nim-prida-a-kto-nie-tipovacia-hra-z-roku-1941-o-nastupe-nacizmu-a-rozvrate-demokracie/?ref=list Typ: GII
 • ZAVACKÁ, Marína. Podivný náklad vojenského transportu Zaisťovacej divízie z decembra 1943. In Denník N, 2024, 4. 7. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/4076443/podivny-naklad-vojenskeho-transportu-zaistovacej-divizie-z-decembra-1943/?ref=list Typ: GII
 • ZAVARSKÝ, Svorad. Bratislavský básnik Anton Faber : pohľad do duše Bratislavčana prvej polovice 19. storočia. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 167-183. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus